Kur'ani Hayat Dergisi / Ocak - Şubat 2021 75.Sayı ve Çocuk Eki

45.00 38.00

(1386 kişi tarafından görüldü )

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Kur’an’î Hayat ailesi olarak OCAK-ŞUBAT sayımızın kapak konusunu İLAHİ BİR EMANET : SAĞLIK olarak belirledik.

Kur’an her şeyden önce insanı muhatap almakta ve onu her türlü fizyolojik, psikolojik ve mikrobik hastalıklardan korumayı hedeflemektedir. Kur’an’ın bu temel hedefleri, insanın hastalanmasını önlemek ve sağlıklı bir hayat sürmesi için kalıcı hükümler getirmek suretiyle gerçekleşmektedir. İnsanlık ailesi olarak içinden geçtiğimiz salgın bir hastalık olan Covıd-19 bağlamında ilahi bir emanet olan sağlık konusunu bu temel hedefleri ölçü edinen Kur’an perspektifinden değerlendireceğiz. Zira sağlık konusu Kur’an’da en sık vurgu yapılan konuların başında gelmektedir. Kur’an ıstılahında temiz, yararlı ve helal olan tüm gıdalar “tayyibat” kavramı altında toplanmış, insan sağlığı ile ilgili ayetlerde fıtrat, temizlik, dengeli olma ve aşırılığa gitmeme gibi kavramlarla; sağlık alanı diğer hayat alanları ile birlikte ele alınmıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Kur’an’î Hayat ailesi olarak OCAK-ŞUBAT sayımızın kapak konusunu İLAHİ BİR EMANET : SAĞLIK olarak belirledik.

Kur’an her şeyden önce insanı muhatap almakta ve onu her türlü fizyolojik, psikolojik ve mikrobik hastalıklardan korumayı hedeflemektedir. Kur’an’ın bu temel hedefleri, insanın hastalanmasını önlemek ve sağlıklı bir hayat sürmesi için kalıcı hükümler getirmek suretiyle gerçekleşmektedir. İnsanlık ailesi olarak içinden geçtiğimiz salgın bir hastalık olan Covıd-19 bağlamında ilahi bir emanet olan sağlık konusunu bu temel hedefleri ölçü edinen Kur’an perspektifinden değerlendireceğiz. Zira sağlık konusu Kur’an’da en sık vurgu yapılan konuların başında gelmektedir. Kur’an ıstılahında temiz, yararlı ve helal olan tüm gıdalar “tayyibat” kavramı altında toplanmış, insan sağlığı ile ilgili ayetlerde fıtrat, temizlik, dengeli olma ve aşırılığa gitmeme gibi kavramlarla; sağlık alanı diğer hayat alanları ile birlikte ele alınmıştır.