Kur'ani Hayat Dergisi / Kasım-Aralık 2019 68.Sayı ve Çocuk Eki

30.00 25.00

(1150 kişi tarafından görüldü )

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Aklı emanet ettiği her varlığın aklettiği, duyan ve duyuran her duyunun hisettiği, kadrü kıymet bilenlerin şükrettiği, zamanı ve insanı yaratanın, vahyi indirenin, zamanı ve insanı vahiyle şereflendirenin adıyla başlarım. Kur’an’î Hayat ailesi olarak KASIM-ARALIK sayımızın kapak konusunu DİNDEN KOPUŞ olarak belirledik. İnsanoğlu, hakikate karşı farklı duruşlar ve tavırlar geliştirmiştir. Hakikati olduğu gibi kavrayıp kabul eden ideal duruşun karşısında, hakikati toptan reddeden duruş yer almaktadır. Tabiatıyla bu iki duruş da net ve açıktır. Ne ki bu ikincisi, hakikat karşısında insanın olumsuz duruşunun tek örneği değildir. Bunun dışında, insanın hakikati inkâr etmek yerine, onu kendi tasavvurunda deforme ettiği istikametten sapmış duruşlar da vardır. Bunlardan biri de hakikati, onu oluşturan parçalarına indirgeyen indirgemeci duruştur. Bu saiklerden yola çıkarak oluşturduğumuz dosyamızın başyazısında Mustafa İslamoğlu Hocamız; “İndirgemeci Akla Genel Bir Bakış” başlığı ile Üç Muhammed eserinde yer verdiği indirgemeciliğin tarihi seyrini ele alarak bir anlama problemi olan indirgemeci bakışın İslam toplumlarında nasıl bölünmeye yol açtığını anlatacak.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Aklı emanet ettiği her varlığın aklettiği, duyan ve duyuran her duyunun hisettiği, kadrü kıymet bilenlerin şükrettiği, zamanı ve insanı yaratanın, vahyi indirenin, zamanı ve insanı vahiyle şereflendirenin adıyla başlarım. Kur’an’î Hayat ailesi olarak KASIM-ARALIK sayımızın kapak konusunu DİNDEN KOPUŞ olarak belirledik. İnsanoğlu, hakikate karşı farklı duruşlar ve tavırlar geliştirmiştir. Hakikati olduğu gibi kavrayıp kabul eden ideal duruşun karşısında, hakikati toptan reddeden duruş yer almaktadır. Tabiatıyla bu iki duruş da net ve açıktır. Ne ki bu ikincisi, hakikat karşısında insanın olumsuz duruşunun tek örneği değildir. Bunun dışında, insanın hakikati inkâr etmek yerine, onu kendi tasavvurunda deforme ettiği istikametten sapmış duruşlar da vardır. Bunlardan biri de hakikati, onu oluşturan parçalarına indirgeyen indirgemeci duruştur. Bu saiklerden yola çıkarak oluşturduğumuz dosyamızın başyazısında Mustafa İslamoğlu Hocamız; “İndirgemeci Akla Genel Bir Bakış” başlığı ile Üç Muhammed eserinde yer verdiği indirgemeciliğin tarihi seyrini ele alarak bir anlama problemi olan indirgemeci bakışın İslam toplumlarında nasıl bölünmeye yol açtığını anlatacak.