Kur'ani Hayat Dergisi / Eylül-Ekim 2019 67.Sayı ve Çocuk Eki

30.00 25.00

(814 kişi tarafından görüldü )

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Aklı emanet ettiği her varlığın aklettiği, duyan ve duyuran her duyunun hisettiği, kadrü kıymet bilenlerin şükrettiği, zamanı ve insanı yaratanın, vahyi indirenin, zamanı ve insanı vahiyle şereflendirenin adıyla aşlarım.
Kur’an’î Hayat ailesi olarak EYLÜL-EKİM sayımızın kapak konusunu KUR’AN’DAN KOPUŞ olarak belirledik. Vahyi anlama çabası, Kur’an’ın ifadesiyle, “vahiyle hayat bulma” anlamına gelir (Enfal 8/24). Vahiyle hayat bulma, aynı zamanda vahye hayat vermedir. Tersi de geçerli: Vahyin anlamını göz ardı ederek vahyi fetişleştiren her yaklaşım, vahyin dirilten damarlarını kesiyor, vahyin hayatla olan sahih ilişkisini kopartıyor demektir. Bu işlem Kur’an’ı Mushaf’a indirgeme, ilahi hitabı lafza indirgeme, tertil ile okuma emrini tecvide indirgeme, haml’i (sorumluluğunu yüklenmeyi) hıfz’a (ezbere) indirgeme gibi hepsi de birbirinden vahim birçok sonuca yol açmaktadır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Aklı emanet ettiği her varlığın aklettiği, duyan ve duyuran her duyunun hisettiği, kadrü kıymet bilenlerin şükrettiği, zamanı ve insanı yaratanın, vahyi indirenin, zamanı ve insanı vahiyle şereflendirenin adıyla aşlarım.
Kur’an’î Hayat ailesi olarak EYLÜL-EKİM sayımızın kapak konusunu KUR’AN’DAN KOPUŞ olarak belirledik. Vahyi anlama çabası, Kur’an’ın ifadesiyle, “vahiyle hayat bulma” anlamına gelir (Enfal 8/24). Vahiyle hayat bulma, aynı zamanda vahye hayat vermedir. Tersi de geçerli: Vahyin anlamını göz ardı ederek vahyi fetişleştiren her yaklaşım, vahyin dirilten damarlarını kesiyor, vahyin hayatla olan sahih ilişkisini kopartıyor demektir. Bu işlem Kur’an’ı Mushaf’a indirgeme, ilahi hitabı lafza indirgeme, tertil ile okuma emrini tecvide indirgeme, haml’i (sorumluluğunu yüklenmeyi) hıfz’a (ezbere) indirgeme gibi hepsi de birbirinden vahim birçok sonuca yol açmaktadır.