Kur'ani Hayat Dergisi / Kasım-Aralık 2018 62.Sayı ve Çocuk Eki

25.00 20.00

(1385 kişi tarafından görüldü )

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

İnsanı muhatap alarak vahyini inzâl eden Allah’a hamd, aldığı vahyi canı pahasına ve olağanüstü bir gayretle bize ulaştıran Efendimiz’e salât, Kur’an’la hayat bulup onunla inşa olmak isteyen müminlere selam olsun.
Yapmaktan çok bozmanın, tedavidense tek seferlik “kullan-at” tutum, davranış ve ilişkilerin, tamiri değil de her seferinden yeniden edinmeyi dayatan modernliğin kuşattığı algı dünyasında yitirdiğimiz “ıslah edici” kavram ve alışkanlıklarımızı yeniden hatırlamak ve hatırlatmak üzere yola çıktığımız bu sayımızda israf ve iktisad bağlamında modern çağın hastalıklarını gündeme getirerek okuyucuyu ortak iyi’ye davet ediyoruz.
Bu saiklerden yola çıkarak oluşturduğumuz 62. sayımızda ilahi vahyin muhatapları olarak ‘israf haramdır’ ilkesine kulak vererek toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyoruz.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

İnsanı muhatap alarak vahyini inzâl eden Allah’a hamd, aldığı vahyi canı pahasına ve olağanüstü bir gayretle bize ulaştıran Efendimiz’e salât, Kur’an’la hayat bulup onunla inşa olmak isteyen müminlere selam olsun.
Yapmaktan çok bozmanın, tedavidense tek seferlik “kullan-at” tutum, davranış ve ilişkilerin, tamiri değil de her seferinden yeniden edinmeyi dayatan modernliğin kuşattığı algı dünyasında yitirdiğimiz “ıslah edici” kavram ve alışkanlıklarımızı yeniden hatırlamak ve hatırlatmak üzere yola çıktığımız bu sayımızda israf ve iktisad bağlamında modern çağın hastalıklarını gündeme getirerek okuyucuyu ortak iyi’ye davet ediyoruz.
Bu saiklerden yola çıkarak oluşturduğumuz 62. sayımızda ilahi vahyin muhatapları olarak ‘israf haramdır’ ilkesine kulak vererek toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyoruz.