DENEME

 

Tekasür Suresi Düşünsel Okumalarım

 

Fehmi YAĞLI

 

Ahrette verilecek hesabı dikkate almadan dünyadaki kazanımların tutkuya dönüşmesinin akıbetinin cehennem olacağı;

İnsanoğlunun farkındalığını sadece kişisel çoğaltma yolunda ortaya değil, diğer insanlarla birlikte toplumsal olarak kazanma imkânları doğrultusunda ortaya koyması gerektiği;

Elde edilen zenginlik toplumsal kalkınmaya katkı sağlamıyor, sadece kişinin kendi dar çerçevesinde kalıyorsa, bu zenginliğin o kimseye sadece dünyada fayda vereceği öldükten sonra ki hayatta ise zarar vereceği;

Kapitalizmin, çoğaltma ihtirasıyla doğal yaşamı bedel ödeyerek bozduğu, insanlığın genelinin zarar gördüğü, tekrar yüksek bedeller ödeyerek elde etmeye çalışıyor olmasından ancak istisnai kimselerin fayda göreceği;

Çoğaltma tutkumuzun akıbeti, ileriye dönük veya anlık olarak insanlığa zarar verici nitelikte ise bunun karşılığının ahirette cehennem olarak karşımıza çıkacağı;

Egzoz gazının atmosferi deldiğini bile bile toplu araçlara yönelme yerine kişi başına otomobil üretme politikalarına yönelmenin çoğaltma tutkusundan kaynaklandığı;

Öleceğimiz ana kadar süren çoğaltma çabalarımızın yaratılış özelliğimizde var olduğunu, ancak insanlığa faydası olmayan çoğaltmanın dünyayı cehenneme çevireceği gibi, O şahsın Ahiretinin de cehennemden ibaret olacağı;

Her türlü çoğaltmanın zarar veya fayda bakımından çift taraflı olacağı, tercih bakımından yetkinin insanın kendisinde olduğu;

İnsanlar arasında ki sülale çokluğu ile övünmenin dünyada oyalanmaktan başka bir işe yaramayacağı, Ahiretteki karşılığının da cehennem olacağı;

Dünyayı yöneten günümüz kapitalist düzenin aktörlerinin çoğaltma tutkusuyla sömürdükleri yeryüzü kıymetlerini, insanlık alemiyle paylaşmadıkları takdirde kendilerinin de içerisinde bulunduğu dünyayı ızdırap, çile, sıkıntı ve belaların saracağı ilmen tespiti yapılmış olup bilfiil de yaşanacağı hususu;

Sonu ölümlü olan insanın toplumun genel standartlarının üzerinde sahip olduğu birtakım farklılıklarıyla övünmesinin ahmakça bir davranış olduğu;

Toplumsal standardın üzerinde niteliksel ve niceliksel birtakım farklılıklara sahip kişilerin bu dünyadaki yaşantılarında daha önemli sorumluluklar yüklendiğini ve ahirette de bu doğrultuda hesaba çekileceği;

Bilimsel olarak (İlme’i-yakin) güneşin özelliklerine vakıf olmanın; diğer taraftan gözlerimizle gördüğümüz (Ayne’l-yakin) yanardağ lavlarının cehennemin yeryüzüne yansıması olduğu;

Yaratılış maksadımızın bilinciyle bir ömür geçirmemiz gerektiği;

Makam sahipleri “makamını”, mal sahipleri “malını”, evlat sahipleri “evladını”, ilim erbabı “ilmini”, silah sahipleri “silahını”, para sahipleri “parasını“ toplumun geneline karşı bir övünç kaynağı ve üstünlük olarak gördükleri takdirde, bu tavırlarının oyalanma, oyun ve eğlence olarak nitelendirildiği, ahiret hayatında da karşılığının cehennem olacağı;

Dünya hayatında sahip olduğumuz ve olmak istediğimiz, hoşumuza giden, bizleri mutlu eden her şeyin Allah’ın koyduğu sınırlar içerisinde gerçekleştiği takdirde “nimet” aksi takdirde “külfet” olacağı;

İnsanın kendisine, yakınına ve mensup olduğu topluma hiçbir faydası olmayan işlerle ölene dek uğraşmasının hem bu dünyada zarar göreceği hem de Ahirette akıbetinin cehennem olacağı;

Makam mevki sahiplerinin bulundukları makamları insanlık namına en verimli şekilde kullanmadıkları takdirde, dünyada topluma, Ahrette bizzat şahsın kendisine zarar vereceği;

Sahip olduğu dünyevi imkanlar nedeniyle kendisini güvende hisseden insanların ahiret hazırlığı ve Allah’a itaat hususunda ihmalkâr davrandığı;

İnsanın sahip olduğu servet, evlat, nimet ve benzeri imkanları ne amaçla kullandığı hususunda öldükten sonra hesaba çekileceği;

 

Tekasür Suresi düşünsel okumalarımdan zihnime yansıdı. [i]

 

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

 

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (cc) bilir.