/İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah

Doğruların yardımcısıdır Hz. Allah/

 

/Akıl akıl olsaydı ismi gönül olurdu

Gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu/

 

Sevgi beslemek aklın yarısıdır

 

Dostluklar kayboldu kalmadı vefa

Sadakat duygusu idi sunulan beşerin ruhuna

 

Allah’a bağlılık, öndere bağlılık imanın temeli

İnsan sevecekse birini Allah için sevmeli

 

Davada sadakat, kullukta sadakat nerde o iman

Sözünde duran emin olan nerde o insan

 

Hatıralarda ışık olmalı vefa duygusu

Aşk denizi kurudu, kalmadı ihlas şuuru

 

Kutsal çileye talib olmak bilinç ve ihlas ister

Allah’a sadakatini Muhammed’e bağlılıkta göster

 

O Resulü ihtiyarlatan âyeti unutma

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol hayatında

 

İhlasın sıcaklığından rengini alır ibadet

Ateşi gülşene çeviren Allah’a rağbet et

 

Dostluk bağlılık yolunda dur İbrahim gibi

Yükseltecek erdem ihlastır Allah katında seni

 

Sadakat sevginin en son noktasıdır

Sadakatsizlik akıl ve sevgi iflasıdır

 

Benliği çevreleyen zarı yırtmaktır vefa

Hayatın özsuyunu sunmaktır toplumun atardamarına

 

Kalıcı olanın peşindekiler sadakat ehlidir

İçtenlikle teslim olan çağının İsmailidir

 

İçi boşaltılmış kavramlarla ruhu kirlendi insanlığın

Esamesi okunmuyor artık vefanın, sıdk ve sadakatin

 

İnsan sevgiyle yaşar hayata tutunur

Sevgi yoksa bir kalpte zindanla bir tutulur

 

Sevgi ve sadakat insandan insanlığa bir köprüdür

Sevgi insanın insana verebileceği en büyük odüldür

 

Sevgisizlik katılık ruhsuzluk hayatı cehenneme çevirdi

Vicdanlar yok oldu insan yitik sustu hepden gönül dili

 

İnsan insanın kurdu demişti ya batı filozofu

Heyhat şu yeryüzü birbirini yiyen insanlarla doldu.

BÜNYAMİN DOĞRUER