Sevtap MENDİ
Sevtap MENDİ

11 adet yazısı bulunmaktadır.

Sevtap MENDİ

Yeter! Genetik Mühendisliği Ve İnsan Doğasının Sonu

Biyolojik yapımız gelişimini tamamladığında insanın olgunlaşma süreci başlar. İnsanın olgunlaşması kendisini sınırlandırabilme yeteneğine bağlı olarak gelişir. Bilinç sahibi insanı benzersiz yapan tek şey; arzularını dizginleyebilmesidir..

İmamlar Ve Sultanlar

Mustafa İslamoğlu’nun ele aldığı eser; İslam dünyasının hicri ilk yüz elli yıllık örneklerinden yola çıkıp, nebevi ve sultani siyaset arasındaki farkları ortaya koyarak, İslam ümmetinin bugünkü hale gelmesine neden olan siyasi kırılmaları ele almaktadır..

Medeniyet Ve Din Ekseninde Kadının Rolü

Kadını aileden, anneliğin merhametinden ve ahlaki değerlerden koparan her sistem, her ideoloji türümüzün hanesine sadece ziyan olarak yansıyacaktır ve Kur’an’ın diliyle de gerçekten; ‘’insan tarifsiz bir ziyandadır…’’Asr/2.

Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar

Eserin ek bölümü iki başlıktan oluşmaktadır. ‘’Bir Aforoz Hikayesi’’ başlığında Şaban Ali Düzgün’ün Washington’da Prof. Roger Haight ile yaptığı mülakat aktarılmaktadır..

Entropi

Entropi Yasası zamanın belirlenmesinde de büyük öneme sahiptir. Bu yasaya göre evrende zaman daima tek yönde ve ileriye doğru işlemek zorundadır. Entropinin zamanla ilişkisinde, enerjinin tüketimi zamanımızın da tükeniş hızıyla paraleldir.

Ehl-i Sünnet’in Allah Tasavvuruna Ahlaki Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım

Kur’an açısından bir davranışı ahlaklı kılan unsur; ahlaki ilişkiye katılan tarafların her ikisine sağladığı mutluluk, haz ve faydadır. Kur’an’da Allah’ın insanlardan yapmasını istediği ahlaki emirler hem o emirleri yerine getirenlerin faydasına hem de genel olarak insanlığa faydalı eylemlerdir..

İnsan, Lisan Ve Tekâmül

Algılayabildiğimiz üç boyutlu evrenimizde bütün varlıkta kendini gösteren bir yasa vardır. Tekâmül veya modern dildeki karşılığı olan evrim yasası, varlığın değişim, gelişim ve dönüşüm yasasıdır..

Dini Anlama Kılavuzu

‘’Elinizdeki kitap, din ile ilgili kafası karışan, cevap arayan, sorular soran insanlara akılcı çözümler sunmayı hedeflemektedir.’’.

Kur’an’ı Anlama Yöntemi

Meal farklılıkları asla Kur’an’a zarar vermez. Her farklı mana belki tercümenin eksik bir tarafını görmeye vesile olur. İlk nesile Kur’an okumada tanınan kolaylık ve hoşgörü tarihi bir gerçektir. Bu, okuma farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Bunun getirdiği riskin yanında, Kur’an’ın tercümeleri arasındaki farklılıkların oluşturacağı risk anılmaya bile değmez..

Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı

İslam dünyasının içinde bulunduğu krizi İslam kültürüne etki eden bilgi otoriteleriyle değerlendirerek günümüze bu konuda ışık tutmaya çalışan Cabiri....

Sufi Teolojide Peygamberlik Algısı

Vahyin inşa etmek istediği peygamber tasavvurundan ilk kopuş, Müslümanların irfani bilgiyle tanışmaları neticesinde gerçekleşmiştir. İrfani inancı İslam topraklarına ilk taşıyanlar ise acemler olmuştur..