Amy MONTESSORI
Amy MONTESSORI

2 adet yazısı bulunmaktadır.

Amy MONTESSORI

Milletler Fetihler İle Ölmezler, Onları Öldüren Yetiştiremedikleri Çocuklarıdır

Çocuklarımızı kontrol etmek istediğimiz için müzakereye karşı açık olma eğiliminde olmalıyız. Özellikle büyük çocuklarda bir ev kuralının değişmesi gerektiği düşünülüyorsa, bunun tartışmaya ve hepimizin mutlu olacağı bir yol bulmaya açık olması gerekmektedir..

Evde Montessori İle Çocuğunuzdaki Bitmez Enerjiyi İyiye Kullanmak(3)

Dil, bir kültürün yol haritasıdır. Size halkının nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlatır. Dr. Maria Montessori’ye göre dil, düşünce topluluğunun bir aracıdır. Düşüncelerimiz ve onları iletişime geçirdiğimiz dilimiz olmasaydı medeniyetler oluşturamazdık..