Sena Nur ALTAY
Sena Nur ALTAY

1 adet yazısı bulunmaktadır.

Sena Nur ALTAY

Peygamber Hayatından Siyasi Bir İstişare Örneği: Bedir Savaşı

Şûrayı önemli kılan sebeplerden bir diğeri de liyakattir. İşi ehline verme manasına gelen liyakatin gerçekleşmesi, yapılan işin özünün pozitif manada gelişmesine neden olur. İstişare ile kullanılan ortak akıl sayesinde insan, yeni kazanımlar elde etmiş olur. Bu kazanımların başında ise tecrübe ve bilgi gelir. Nitekim bu bilgilerle insan, bakış açısını tevsi edebilir..