Onur SARIGÜL
Onur SARIGÜL

1 adet yazısı bulunmaktadır.

Onur SARIGÜL

Deizm İn Dindar Gençlik Out

Tabiat boşluk kabul etmez. Bununla birlikte inanma hissi Şeriati’nin de dediği gibi fıtridir. Bu boşluk tam bu noktada ateizm ve deizm ile doldurulmakta. Bu boşluğu doldurmada deizmin ateizmden daha güçlü olduğu düşüncesindeyim..