Bünyamin DOĞRUER
Bünyamin DOĞRUER

8 adet yazısı bulunmaktadır.

Bünyamin DOĞRUER

Ümmete Musallat Olan Hastalık Akıllardaki Sapma

Vahye teslim olmuş bir aklın hakimiyeti ve basiretiyle duyguların-düşüncelerin sapmalarını gelmemiz lazım ki, sahih duyguların aleviyle de akılların ışıklarını yakalım..

Kur’an’da “Değişim” Toplumun İradesine Bağlı Tutulmuştur

Dine birçok hurafe ve bidatler sokulmuş yanlış kader anlayışları, keramet kültürü yaygınlaşmış uydurma hadislerle din asıl kaynakları olan Kur’an ve sahih sünnetten uzaklaştırılmıştır..

Ahlakın En Önemli Dayanağı Fıtrat

Din binasının temelinde ahlak yatmaktadır. Zira ahlaki sorumluluk, akidenin zeminidir. İnsan bu sorumluluk sayesinde hakikati arar ve tevhide ulaşır. Kur’an’da, insanlığın ortak aklının kötü dediği ne kadar davranış varsa onlar da yerilir. Ahlaklı olmayı, insanileşme olarak görebiliriz..

Tabiat Allah’a Teslim Olmuş Müslümandır

Allah ile ilişkilerimiz bozulunca tabiatla da ilişkilerimiz bozuldu. İnsan büyük bir tüketim hırsına girdi. Büyük bir güç tutkusuna kapıldı ve yeryüzünün mutlak sahibi gibi hareket etti. Tabiatı Allah’ın ona verdiği bir emanet olarak görmeyip tabiatın sahibi gibi hareket etmeye başladı..

İslam Düşüncesinde Denge Çizgisi Şüra Ve Allah’a Dayanmak

Müslümanlar kendi işlerine kendileri sahip değil. Hep başkalarının yönlendirilmesi ve güdümüyle vaziyet alıyorlar. Bu zillete düşmelerinin asıl sebebi, İslam’a olan bağımlılıklarının, rablerine olan güvenlerinin azalmış olmasıdır..

Akıl İman İçindir

Müslümanlar İslam ahlakının temel dinamiklerini, hür bir akıl, diri bir kalp, sarsılmaz irade, güzel eylem ve sâlih bir amelle yakalayabilirler, yaşayabilirler....

Kur’an’a Göre Beşer Olan Peygamber Tasavvuru

Kur'an penceresinden peygamber başlığı birçok konuyu kapsamaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber kadar hakkında bilgi verilen ikinci bir şahıs ya da peygamber bulunmamaktadır. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in Kuran`da verilen tüm görüntüleri birçok yönünü ortaya koymaktadır..