Yahya KELEŞ
Yahya KELEŞ

1 adet yazısı bulunmaktadır.

Yahya KELEŞ

Tüketim Toplumunun Oluşumu ve Din İle Etkileşimi

Tüketim toplumunda medya aracılığıyla istek ve arzular oluşturulmaya çalışılmakta ve tüketimin hedonist bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Maalesef bunun sonucunda metalar bireylere hükmeder hale gelmektedir..