Mustafa DEMİR
Mustafa DEMİR

4 adet yazısı bulunmaktadır.

Mustafa DEMİR

Çoklukla Kibirlenip Yarışmak, Akıl İşi Değildir!

Çoklukla gururlanma ve övünmenin ahlaki açıdan onaylanamayacağı açıktır. Bu bağlamda Allah’a karşı sorumluluk bilinci içinde yaşayanlara hidayet rehberi olan/yol gösteren Kur’an’ı Kerim’de çoklukla övünme ve çokluk için yarışma uygunsuz bir davranış olarak nitelendirilirken, hayırlarda yarışmak/hayırları (iyi ve güzel işleri) daha çok yapmak, övülüp teşvik .

İbadet Bağlamında Dünya İle Ahiret

İnsanların dünya hayatlarını yönlendirmede önemi çok büyük olan ibadet kavramı doğru anlaşılıp kavranmalıdır. Bu konuya yukarıda kısmen değindik. Bunun yanında ceza, mükâfat, korku, zor, sabır gibi kavramlar üzerinde de titizlikle durulmalıdır. Bunların hepsi, Kur’an bilgisi ışığında hayatın içinde düşünülmek üzere, yeniden gözden geçirilmelidir..

Dini Yalanlayanlar İle Salâtlarından Gafil Olanlar

Dinin gerçek manada tasdiki dille söylenen laf değildir. Bilakis o kalpte yerleşen bir kuvvettir. Sahibini hemen kardeşlerine iyiliğe ve ihsana, muhtaçları korumaya ve himayeye sevk eder..

Rabbe Rağbet Şûrayı Güçlendirir

Evrensel doğruları ve yanlışları aynı anda içinde barındıran ve böylece iki kutuplu olan bu dünyada, doğal olarak kutuplar arasında bir çatışma sürmektedir. Belki yaşam dediğimiz de bundan ibaret bir serüvendir..