İbrahim SARMIŞ
İbrahim SARMIŞ

11 adet yazısı bulunmaktadır.

İbrahim SARMIŞ

Nazar Değmesi İnancının Dinimizi Ve Sağlığımızı Bozması

Şüphe yok ki Hz. Peygamber nazardan korunmak için büyüklü küçüklü mavi boncukların, muskaların, maskotların, hayvan başlarının, cevşenlerin, okuyup üflemenin ve türlü şekillerin kullanıldığını görseydi kesinlikle hepsini yasaklardı..

İnsanın Allah’ın Halifesi Olduğu Anlayışı İslamın Değil, Teokrasi Anlayışıdır

Din ile pratik, reel siyasetin ayrılmadığı orta çağ boyunca siyaset, dini sürekli kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Bu da hem dinin hem Müslümanların aleyhine olmuştur..

Adalet, İslam Toplumunun Olmazsa Olmazıdır

Adalet, tevhit inancından sonra Yüce Allah’ın Kur’an’da en çok vurguladığı bir ilkedir. İslam hukuk ve adalet sistemi bunun üzerine kurulmuştur. Bu inancın önce kalplerde, sonra uygulamada egemen olması öngörülmüştür. Böylece bireylerin içeriden ve dışarıdan adaletli olması sağlanmıştır..

Müminlerin Ahlakı Kur’an’dır

Sosyolojik bir olgu olarak Peygamberlerin getirdiği vahiylere inanmış olan toplumların üzerinden uzun zaman geçince, en başta cehalet olmak üzere türlü etkenlerle vahyin öğretilerinden uzaklaşmış ve yerine cahiliye hayatı egemen olmuştur. Zaten vahyin tekrarlanmasının yahut yeni vahiy gönderilmesinin sebebi de budur..

Çalış Dedikçe Şeriat Çalışmadın Durdun

Vahyin aydınlığında çalışıp Yeryüzünde hilafet görevini yapacağına, çalışıp kazanarak, bilim, sanayi ve teknoloji üreterek ve düşmana karşı birlik olup kuvvet hazırlayarak üstün olarak yaşayacağına, iç çatışmalar, eğlence, konfor, israf ve gösterişlerle kendi felaketlerini hazırlayan günümüz İslam ülkelerine ve yönetimlerine umarız bir uyarı olur..

İslam Mı, Demokrasi Mi?

İslam’ın şura sistemi ile paralel uygulamalar benimsendiği taktirde insanın huzuru ve kurtuluşu için İslam’ın her devirde ve her yönden en mükemmel sistem olduğu, bireylerin dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan tek yol olduğu görülecektir..

Kur’an’sız Bir Eğitim Öğretimle Buraya Kadar!

Müslüman olduğunu söyleyen bir kişinin o dinin temel kaynağı kitapta ne yazdığını bilmemesi kadar hayret verici bir şey olamaz. Elbette meal o ilahi kaynağı mutlak anlamda anlamak için yeterli olmasa da içerik konusunda bir fikir vereceği de muhakkaktır..

Kur’an’dan Kopuş ve Muhkem-Müteşabih’in Anlamı

İnsan dili, duyuların konusu olan objelerle yola koyulur. Onu, duyularla algılanmayan gerçeklere uygulayınca, bu gerçekler ile algılanabilen fenomenler arasında, gizli veya açık birtakım benzetmelerin (teşbihlerin) yapılması gerekir..

Vahiy/Din ve Akıl, Birbirinin Alternatifi veya Düşmanı Değil, Yardımcısı ve Tamamlayıcısıdır

İnsanı insan yapan ve diğer varlıklardan ayıran aklın kullanılmasını emreden burada sayamayacağımız kadar ayet olduğu gibi, aklını kullanmadığı için yukarıdaki ayetlerde belirtilen hayvan durumuna düşenlerin ve cehennemi boylayanların olduğunu da görüyoruz..

Allah Kimlerin Velisidir Yahut Kimler Allah'ın Evliyasıdır?

Kur’an’ın tanımı ile veli, Allah’ın öğrettiği şekilde inanan ve yaşayan kişidir..