Zeynep ÇAKIL
Zeynep ÇAKIL

3 adet yazısı bulunmaktadır.

Zeynep ÇAKIL

Cinsel Kimlik Bozukluğu

Eşcinsellik Gerçekten Doğuştan Gelen Bir Durum Mudur Yoksa Bir Hastalık Mıdır?.

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Tesbit ve Öneriler

Özellikle kadın ve çocukların mağdur ve erkeklerin fail olduğu bu süreçte toplumsal ayrışmalar ve iletişimsizlikler oluşmakta ve bu da toplumda çatışma ve sorunların şiddet içermeyen yöntemlerle çözümünün önünde engel oluşturmaktadır..

Ahlaksız Ahlak

Bugün düşünsel sürecini tamamlayan, ilahi vahyin ilkeleri ile bir yaşam biçimini benimseyen tüm ilişkilerini bu ilkeler doğrultusunda yürütmeye çalışan bireyler, dünyanın içine girdiği insani krizi çözecek ve yeniden insanlığın umudu olacak kadrolar olacaklardır..