Süveyda KESKİN
Süveyda KESKİN

1 adet yazısı bulunmaktadır.

Süveyda KESKİN

Kadının Hak Arayışı

Ataerkil toplum yapımız, uydurulmuş din anlayışı ve bunlardan şekillenen gelenek görenek ve törelerimiz; mağdurlar, ezilenler, haksızlık yapılan ve suistimal edilen kategorinin belki de başına kadını almış..