Sevim ÇETİN
Sevim ÇETİN

2 adet yazısı bulunmaktadır.

Sevim ÇETİN

Yorumsuz

Bundan otuz yıl önceki deneyimlerimin sonucunda da görüldüğü gibi, sorgulanmayan ve hayattan koparılmış bir din, sahibini ahlaksız ve o dini istismar eden bir sahtekara dönüştürmektedir..

Kur’ani Akıl

Kur’anî akıl insanı inşa edip geliştirir. Dünyevi akıl ise onu âna mahkûm edip işlevsiz hale getirir. Kur’anî akıl aktifleştirirken, dünyevi akıl pasifleştirerek âtıl bırakır..