Şahin BAL
Şahin BAL

4 adet yazısı bulunmaktadır.

Şahin BAL

Yurt Duyguları Yurttaş Olmanın Saygınlığına İlişkin Değişik Bir Bakış Denemesi

Yurdumuzu kalkındırmak, doğayı korumak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için “ortalama” bir yaşama kanaat etmeyi öğrenmemiz gerekmektedir..

Monoteizmden Monarşiye: İnançlara İlişkin Politik Bir Okuma Denemesi

Tarihte siyasi açıdan başarıya ulaşan monoteist öğretilerin ilk etapta öğretiyi kabul eden kabileleri teşkilatlı bir ulus haline getirdiği ve bu toplumsal birliğin monarşik bir krallığa evrildiği görülür..

Dine Karşı Din; Nam-ı Diğer Tanrı’yı İnsanîleştiren "Adamın" İnsanî Öğretisine Karşı Tanrı’yı İnsanlardan Koparıp Göğe Kovmak

Tanrı'nın önemsediği şey insanların söylemleri değil eylemleriydi. Hesap günü insanlar söylemleriyle ya da lafzen tuttukları tarafla değil sergiledikleri doğru davranışlarla ödül kazanacaktı. Ceza gerektiren nedense elbette atmadığı sloganlar değil seyyiatı olacaktı..

Metin Kopuk Okununca Anlamadan ve Anlamlardan Dolayısıyla Yaşamdan Kopuş Kaçınılmazdır

İnsan doğasına ve aklının kabullerine uygun yani insanları ikna etme gücü olan bir düşünce insanlar arasında kabul görebilmek için kutsal bir metnin otoritesiyle kendini onaylatma gereksinimi duymaz..