Emre DORMAN
Emre DORMAN

3 adet yazısı bulunmaktadır.

Emre DORMAN

Kur’an’ı Kerim İle İlişkimiz

Kur’an’ın hayat kitabı olduğunun ve indiriliş amacının gerektiği gibi kavranamadığının önemli göstergelerinden biri de Kur’an’ın ölülerin arkasından üstelik okunan bölümlerin ne söylediğinin anlaşılmasına gerek duyulmadan okunacak bir kitap haline getirilmiş olmasıdır..

Kur’an’ı Kerim İle İlişkimiz

Büyük çoğunluğu inançlı olduğunu ifade eden insanlardan oluşan bir toplumda yaşamamıza rağmen muhtemelen en bilgisiz olduğumuz konu dindir. Oysa din, başka hiçbir şeye benzemeyen, insanın hem bu dünyasını hem de ahiret hayatını imar edecek olan son derece hassas bir konudur..

İslam, Akıl Düşmanı Bir Din Değildir

Allah’ın en büyük nimetlerinden biri akıl diğeri vahiydir. Ayetler, vahye kulak vermeyen ve aklını gerektiği gibi kullanmayarak inkâr ve nankörlükte ısrar eden kişilerin ahiretteki pişmanlıklarını haber vermektedir..