Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR
Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR

2 adet yazısı bulunmaktadır.

Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR

Kur’an’da Yer Alan Kitapları Tanımak

Bu araştırma, daha önce hiçbir Müslüman toplumda denenmemiş, kelimenin tam anlamıyla yeni/özgün bir metoda dayanmaktadır. Düşünce yöntemi açısından ilk bakışta benzer görünen bazı girişimler olmuşsa da bunlar bizim ortaya koyduğumuz yöntemden cevher/öz itibarıyla oldukça uzaktır..

Kur’an’ın Yeterliliğine İnanmak ve Eşsiz Kılavuzluğuna Güvenmek

Kur’ân kaynaklı bir kültür oluşturamayan Müslümanlar, yabancı kültürlerin istilasını durduramamış, neticede o anlayışları İslam dini olarak kabullenmişlerdir. Kur’ân’dan uzak kalan nesiller, bu kültüre din olarak sarılmış ve sarılıyorlar. Kur’ân sadece okunmuş, içinde ne anlam olduğuna bakılmamış, böylece Müslümanın hayatından koparılmıştır. Hayattan .