Fehmi YAĞLI
Fehmi YAĞLI

6 adet yazısı bulunmaktadır.

Fehmi YAĞLI

Birey Hayatının Toplumla İlişkisine Yönelik Necm Süresi Gönül Okumalarım

Kur’an Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz..

Ahlak Din İlişkisi Bağlamında Maun Sresi Gönül Okumalarım

Dini öğretilerin ve ibadetlerin zoraki değil sevdirerek yapılması gerektiği, bir insanın gösteriş düşkünü, bencil olması çocuklukta aldığı terbiyeden ve eğitimden kaynaklandığı, sosyal hayatta çevresinde bulunan yoksul, yetim ve çaresizlere yardım yapıp yapmadığına bakması gerektiği vurgulanmaktadır..

Doğanın İnsan Hayatı ile Entegrasyonu Bağlamında Furkan Suresi Bazı Ayetler Üzerinde Gönül Okumalarım

Kur’an okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz..

Şûrâdan Kopmak İnsanlığı Gücün Sözüne Boyun Eğdirmek İçindir

Şura içerisinde ortaya çıkan bir taraftaki güç zehirlenmesi, diğer tarafta hadsiz ve acımasız eleştiriler zamanla işlerin danışma ile yapılması yerine gücü ele geçirme kavgasına dönüşmektedir..

Sorgusuz Taklitçilik Dinden Kopuşun Nedenidir

Kitlesel çoğunlukta, sorgulamaksızın doğru olarak kabul gören lider biatlı taklitçilik nedeniyle süreç içerisinde haktan sapmalar başlamış, batıl yaşantı ve inanış bile çoğunluk hatırına doğru gibi algılanmış ve kabul görmüştür. Bu şekilde oluşan kitlesel bir çoğunluk içerisinde yapılan yanlışların karşısında doğruyu savunmak, hakkı söylemek her kimden .

Akıldan Kopuşun Kutsallar Üzerinde ki Dezenformasyonu

Mezhepleri farklı Müslümanların maalesef zamanla mezhepler arası farklı dini uygulamaların birbirleri arasında yapılması veya görüşlerin benimsenmesi din değiştirmekle eşdeğer tutulduğu çağlar İslam coğrafyasında yaşanmıştır..