Hatice İ. ERDEM
Hatice İ. ERDEM

3 adet yazısı bulunmaktadır.

Hatice İ. ERDEM

Kitap Değerlendirmesi - Veblen’de Aylak Sınıfın Teorisi

Eser, vahşi gruplar ile başlattığı çizgiyi, barbar toplumları (yağmacı toplumlar), yarı barışçıl sanayi dönemi ve bu gelişmeye dayalı olarak modern dünyaya geçişi ve bu süreçte ortaya çıkan faktörlerin günlük yaşamda nasıl şekillendiğini ele alırken, geçmiş insanlığın gelişim evresinden günümüz modern insanın seçimlerine kadar oluşan süreci anlamak için .

Anlamla sözlü bir anne: Bintû’ş-Şâtı: ÂİŞE ABDURRAHMAN

Anlamları kınından çıkaran zihinle inşa olmuş bir kadındır o. Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi, yağmurla beraber sağanak sağanak yağar Kuran’ın gölgesine. Çağdaş Kur’an tefsirine çok büyük katkıda bulunanların başındadır..