Yusuf YAVUZYILMAZ
Yusuf YAVUZYILMAZ

8 adet yazısı bulunmaktadır.

Yusuf YAVUZYILMAZ

Koronavirüs Süreci Öncelikle Kelam Ve Fıkhın Konusudur

Koronavirüs yeni bir kelami bakışa ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu kelami anlayışın ana kodlarını insanın davranışlarında özgür olduğu inancı oluşturmalıdır. Dolayısıyla yeni anlayış insanı eylemlerinden sorumlu tutan özgürlükçü anlayıştır..

Yönetimde Şûrâ

İnsanlar sevdikleri, içinde bulundukları ve ait oldukları parti, grup, cemaat ve etnisite hakkında ortaya çıkan hataları görmezden gelme eğilimine sahipken, kendini yakın hissetmediği öteki parti grup, cemaat ve etnik gruplar hakkındaki iyi özellikleri görmezden gelir. Bu durum adil yaklaşımı engelleyen en önemli faktördür. Kur'an bizi yakınlarımızın aleyhine bile olsa adaletten .

Evlilik ve Ahlak

Sadakat birbirine olan ahitleşmeye bağlı kalmak, sorumluluk ortaklıktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, sevgi ise eşler arası muhabbeti derinleştiren bir duygudur..

Din, Ekoloji Ve Fesat

İnsan-tabiat-çevre ilişkisinin sağlam ve sağlıklı bir düşünsel temele oturması gerekmektedir. “İslam, insanı, çevrenin bilincine eriştikten ve çevrenin sorumluluğunu yüklendikten sonra var olan bir yaratık olarak addediyor..

Bir Hoşgörü Ve Diyalog Kuruluşu Olarak Hilf’ul Fudul

Dünyanın küçük bir köye dönüştüğü modem zamanlarda bir arada yaşamak zorunda olan insanların, sürgit birbirleriyle çatışmaları rasyonel olmadığına göre, insanlığın dini, kültürel ve etnik sebeplerle kendinden saymadığı “öteki” ile diyalog ve barış içinde bir arada yaşama iradesi ve bunun sağlanması için giriştiği entelektüel çaba son derece önemlidir..

Dinin Araçsallaştırılması

Din, karşımıza çıkan sorunlarda hangi yöntemi takip edeceğimiz, hangi ahlaki ilkelere uyacağımız yönünde bize yol gösterir. Sorun olan sosyal hareketlerde ve iktidar kavgasında Allah rızasının önemsenmeyip dinin başka amaçlar için kullanılıp araçsallaştırılmasıdır..

Kur’an’a Yaklaşımda Yöntem Sorunu

Sosyal sorunlara Kur’an kaynaklı çözüm üretmek, Müslümanlara yol göstermek, çözüm için alternatifler sunmak, Müslüman aydın ve entelektüellerin en önemli görevlerinden biridir..