Söyleşen: Hatice İ. ERDEM
Söyleşen: Hatice İ. ERDEM

9 adet yazısı bulunmaktadır.

Söyleşen: Hatice İ. ERDEM

Uzm. Dr. Mahir YEŞİLDAL İle “Salgın Psikolojisi” kitabı üzerinden salgın hastalıkların dününü ve bugününü konuştuk…

"Mümeyyiz akıla en çok da post-truth zamanında hakikatin üstünün kat kat örtüldüğü günlerde ihtiyacımız var.".

Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR İle Covid-19 İle İlgili Söyleşi

Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR ile Covid-19 ile ilgili güncel aşı tartışmalarını ve son çıkan “İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel” isimli eseri, ayrıca cinsel kimlik bozuklukları konusu üzerine merak ettiklerimizi konuştuk..

ÖMER DİNÇER İle Söyleşi; “Devletin Dini Adalet, Yöneticinin Dini Emaneti Gözetmek ve Ehline Vermektir”

"Makamların geçiciliği İslâm’ın en çok vurguladığı şeylerden birisidir. O makamların emanet olduğu ve emanetin hassasiyetle korunması gerektiği fikri hakimdir. Makamların geçiciliğini bize anlatan tek sistem bugüne kadar sadece demokrasi olmuştur.".

Prof. Dr. Kadir CANATAN İle “Batı Dışı Bir Sosyal Bilim İmkânı: İbni Haldun” Eseri Üzerine Söyleştik…

Toplumsal ahlaktan kopuşa gelince, toplumun iki dokusu vardır. Biri yumuşak doku ki buna ahlak diyoruz, diğeri de sert doku ki, buna da hukuk diyoruz. Ahlak ve hukuk birbirini tamamlar. Hukukun genişlediği bir toplumda ahlak geriler..

Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU İle Söyleşi; “Benim İçin Çöp Diye Bir Şey Yok, Benim İçin “Atık” Ulusal Bir Servettir”

“Doğadan Kopuş” bağlamında Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile yenilenebilir kaynaklı enerji, hava kirliliği, iklim değişikliği ve tüm bunlara karşı bireysel sorumluluklarımız üzerine söyleştik....

Sosyolog Doç. Dr. Lütfi Sunar ile Söyleşi: “İstişare Meşruiyetin Temel Unsurudur”

"Bir siyasal sistemde meşruiyeti temin etmenin temel yollarından birisi adaleti tesis etmektir. Günümüzde siyaset felsefesinin en temel tartışmalarından birisi olan bu alan, aslında Müslüman siyaset düşüncesinin temel ilkeleri ile yeniden yorumlanarak daha geniş bir biçime kavuşturulmalıdır.".

Eğitimci Zeynep ÇAKIL İle Kur’an Okulları Üzerine Söyleştik

Bugünkü eğitimin bana göre en önemli sorunlarından biri; gençlerin ihtiyaçlarını bütüncül olarak karşılayamamasıdır. Ve kendisini çağın ihtiyaçlarına göre hızla güncelleyememesidir. Ölü bilgi verilip gencin çok kıymetli zamanını dolgu malzemesi derslerle doldurulup uzun saatler geçirilen okullarda genç birçok zararlı alışkanlığa itilmekte ve erken uyaranların .

Mustafa ÖZTÜRK İle İfade Özgürlüğü Ve Farklılığa Tahammül Üzerine Söyleştik

Tez, adı üstünde bir iddia koyarsınız ortaya, hadi iddiadan vazgeçtik icat, ihdas, ibdâ gibi büyük laflar söylemeyelim ama, bir değeri ortaya çıkarırsınız veya gelenekte kıyıda köşede kalmış ama bakir manzumlar içeren fikirleri olan bir adamı çıkarırsınız....

Sinan CANAN İle Toplumsal Ve Bireysel Aklın Gidişatını Dair Söyleştik...

Toplum ise beyinlerin oluşturduğu topluluklar olduğundan aşırı kompleks ve modellemeye, matematiğe, analize direnen bir yapısı var. Tarihseli antropolojik ve evrimsel meseleleri, tekrarlar döngüler ve periyodik olmayan, iç içe geçmiş, tekerrür eden olaylar şeklinde algılama ve bu yöntemle bir nevi toplumsal davranışların örüntülerini ortaya koymaya çalışan çabalar var..