Orhan ARSLAN
Orhan ARSLAN

6 adet yazısı bulunmaktadır.

Orhan ARSLAN

Delta; Yaşlanmış Nehirdir…

İnsan, yeryüzündeki hizmetini bihakkın, tam anlamıyla yerine getirebilmesi için, hayatının bütün evrelerinde, özellikle son yıllarında çok daha sağlıklı ve en yüksek seviyede verimli kalmalıdır. Yapılması gereken şey, bedeninizin sorumluluğunu üstlenmektir..

Kur’an’daki Mesellerin / Kıssaların Ahlakî Bilinç Geliştirmedeki Rolleri (II)

Makalede kıssa ve meseller nüzul sırasına göre alınmıştır. Aynı şekilde, peygamberler de dünyadaki hayatlarına göre sıralanmıştır. Surelerin yanındaki rakamların ilki Nüzul sırasını, ikincisi Mushaf sırasını gösterir..

Kur’an’daki Mesellerin/Kıssaların Ahlakî Bilinç Geliştirmedeki Rolleri (I)

Vahiy tarihsel değil, evrenseldir. Sadece nazil olduğu 1400 sene önceki Arabistan’ı değil, gelecek bütün çağları kapsar, ışığıyla aydınlatır. Kıssalara konu olan Peygamberler de insanlığa rol-model olan güzel örnekledir..

Âyet Kavramı Ve Nesli Tükenen Canlılar

Vahiy mesajdır. Son vahiy olan Kuran kendisi bizatihi mesajdır. Ayetleri doğrudan mesajdır. 15 milyon canlı türünün her biri bir ayettir ve mesajdır ve Allah bu mesajları eksiksiz okumamızı, anlamamızı yaşamamızı ve diğer insanlara iletmemizi ister..

Ekolojik Sistem Ve Çevrenin Emanetliği Bilinci

Yeryüzündeki canlı hayatının devamı, mevcut tabiî düzenin işleyişine bağlıdır. Bu düzenin bozulması, yani kozmolojik fesad, yeryüzündeki hayatın sona ermesi demek olan kıyamettir. İnsan bu durumu akletmeli değil mi?.

Cinsel Kimlik Gelişimi (Psikodinamik ve Psikososyal Etkenler)

İslam fıkhında çift cinsiyetli doğan hermafroditizm (hünsa), eşcinsellikten çok farklı bir gelişimsel cinsiyet bozukluğudur. Bundan dolayı, zaten tıbben de dindeki fıkıh hükümlerine benzer uygulamalar yapılan çift cinsiyetlilik durumu, eşcinsellik için herhangi bir hüküm içermez..