Cevdet IŞIK
Cevdet IŞIK

12 adet yazısı bulunmaktadır.

Cevdet IŞIK

Sağlıklı Öznellik Sağlıklı Hayat

Bütün çirkinlikler haddini bilmezliğin bir sonucudur. Haddini bilmezlik hem sınır ihlali ve hem de sınır tayini olarak karşımıza çıkmaktadır..

Müslümanca Öznelliğin Emanet Ve Ehliyet Sorunu

İnsanların vahye muhatap olmaları bakımından, kabul edenler ve kabul etmeyenler olarak ana hatlarıyla ayrışmaları, hem insana verilmiş bir hak ve hem de insan olmanın bir gereği olarak tabii bir duruma işaret eder. İnsanın her konu ve olguda olduğu gibi, vahiyle indirilen mesajları kabul edip etmemesi de haddi zatında bir emek vermeyi gerektirir..

Cinsiyetçi Yaklaşımın Oluşturduğu Maduniyet

Üstünlük ve aidiyeti esas alan kavmiyetçi/ırkçı duygu ve düşünceler cinsiyetçi yaklaşımın en somut göstergelerindendir. Bu bakışa göre kişinin içinde doğduğu aile, kavim, cemaat ve devlet, diğer aile, kavim, cemaat ve devletlerden üstün meziyetlere sahip kabul edilir..

Hayat Toplum ve Ahlak

Kur’an’ın buyurduğu emir ve yasakların müslümanlar tarafından hayata yansıtılmasıyla oluşan kültür ve yaşantılar, İslam ahlakının somut yüzünü gösterir. Olumluluk ve olumsuzluk ana kategorileri dikkate alınarak, iki yolun insan için varlığına dikkat çekilmiştir..

Niteliksel Ahlaki Erozyon ve Varoluşsal Tahribat

Karanlık dünyamızı aydınlatacak bir ışık, güvenli yollarda yürütecek bir hidayet rehberi olan bir rahmet pınarımız var. Bu rahmet pınarı Kur’an’dır. Kur’an’dan beslenmeliyiz. Beslenirken oluşacak iklimle, dünyamız da mamur olacaktır..

Ölüm Sancısı: Doğadan Ontolojik Kopuş veya Yeni Hapishane Olarak Antiekolojik Kentler

İnsanlığın bir ölüm sancısı içinde olduğunu görmekteyiz. Doğanın şahsiyetine saygı gösterilmiyor. Doğanın şahsiyeti, doğanın tabi olduğu yasalardır. Bu yasaları Allah koymuştur. Doğanın şahsiyetine saygı göstermeyenler, dolayısıyla Allah’a da saygı göstermemiş olurlar..

Kur’an’ın Emrettiği Temel Bir Nitelik Olarak Şûra

Mümince yaşamak, bütün müminlerin temel kaygısı olmalıdır. Bir müminin lâfzen mümin olduğunu söylemesi önemli olmakla birlikte, daha da önemlisi mümince niteliklerle hayatını tanzim etmesidir..

Dinin İkmali Ve Nimetin İtmamı

Doğuştan sahip olduğu fıtratla terbiye edilen insan, bu fıtratı, bu terbiyeyi korumak suretiyle, olgunlaşma yönünde, bir tekâmül sürecine de girmiş oluyor..

Kur’an’dan Kopuşla Oluşan Felaketlerin En Büyüğü: Sekülerleşme

Kur’an’ın ilişki bağlamında dikkat ettiği iki temel ilke sevgi ve saygıdır. İnansın veya inanmasın bütün insanların tercihlerine karışmama, inandığı gibi yaşama hususunda saygıda kusur etmemek gerekir..

Yunus Suresi Yüzüncü Ayet Bağlamında Aklını Kullanmayanların Akıbeti

Aklını kullanmamak, anlamdan uzaklaşmak demektir. Aklını kullanan insan, isabetli hüküm verme yeteneğine sahip olur. Kime bu yetenek verilmişse, hiç şüphesiz ona tarifsiz bir servet bahşedilmiştir..

Peygamber Örnekliğinin Günümüzdeki Karşılığı

İnsan ne kadar hak ve hakikati bilir ve yanında olursa, o kadar adaleti de gözetmiş olur. Adaleti, hayatı oluşturan bütün alanlarda gözetmekle, aynı zamanda hakikatin hatırını da yere düşürmemiş oluruz..