Bilgin ERDOĞAN
Bilgin ERDOĞAN

14 adet yazısı bulunmaktadır.

Bilgin ERDOĞAN

Logoterapi: Varoluşsal Anlamlılık İle Tedavi

Vahyin nihaî hedefi, insana, kendisinin bu hayatta varoluşsal olarak anlamlı olduğunu hatırlatmaktır. Dinin, varoluşsal boşluğu ortadan kaldırarak, insana anlam kazandırdığına dair bir başka delil ise Kur’ân’da, “Allah göklerin ve yerin nurudur” (Nûr, 24:35) ayetidir. Öyleyse yeryüzünde her bir şeyin bir anlamı var ise insan hayatının da bir anlamı olmalıdır..

Liyakat, Tevhid Ahlâkının Gereğidir

Gerek Allah resulü döneminde gerekse Ömer bin Hattab dönemine kadar muvahhid sahabenin hayatı liyakat tabloları ile doludur. Ne ki daha sonra bu atmosfer bozulmuş ve nepotizm bir virüs gibi Müslüman idarelerin bünyesine girmiştir. Bunun en büyük sebebi ise malum ki nesep asabiyetidir..

Malcolm X'in Hazin Hikayesi ve İslam Ulusu Hareketinde Dini ve Cinsel İstismar

Malcolm X’in hayatı bize, birbirine zıt iki ırkçı kült hareketin, insan hayatını mahvedişini anlatır. Aklı ipotek altına alan ve nefret ile beslenen her kült yapı, insanoğlu için potansiyel bir tehlikedir..

Şahsiyeti İpotek Altına Alan Kült Yapılar Üzerine

Kültür kelimesi de kült kelimesi ile aynı kökten gelir. Kült yapılar, kendilerine ait kültleri yani ritüelleri veya inanışları olan topluluklardır. Dolayısıyla belirgin veya görülmeyen, nevi şahıslarına münhasır kültürü olan sosyal hareketlere, kült yapılar diyebiliriz..

Anaç Devlet ve Ekolojik Yönetim

Kirlenen siyasi hayatın yegâne çaresi ise tasavvurlardaki siyasi kavramları, kendi kültürel bünyemize münasip olarak yeniden tahlil etmektir. Ekolojik yönetim felsefesi ve anaç devlet algısı hem dışımızdaki tabiata hem de içimizdeki fıtrata daha uygundur..

Pandemi’nin Sosyal Psikolojimize Etkisi ve George Floyd Protestoları Üzerine

Pandemi zamanlarında insanların kendi içine çekilmesi küresel anlamda muhasebe yapmasına ve bazı şeyleri sorgulamasına da sebep olmaktadır. İnsan yalnızlaştığında başkalarına daha çok ihtiyacı olduğunu anlar. Başkalarına daha çok ihtiyacı olduğunu anlaması ise o kimseleri başkalarının derdiyle ve ıstırabıyla dertlenmesine de sebep olabilir..

Kelimelerde Yolculuk: Meşveret, Meclis ve Hürriyet

Her kelime, önce onu aklederek idrak etmemiz sonra özümseyerek hissetmemiz ve nihayetinde onu yaşamamız içindir. Onun için kamusumuz namusumuzdur diyoruz. Lakin vahyin kamusunun hassaten bu ümmetin namusu olduğunu da unutmamalıyız..

Maun Suresi Bağlamında Dinden Kopuş

Her inanç sisteminin içinde iç güdümlü samimi dindarlar olabileceği gibi dış güdümlü kimseler de olabilmektedir. Dolayısıyla esas olan, bir kimsenin hangi davranışı sergilediği değil, o davranışı niçin yaptığı olmalıdır. Namazı ikame etmek; kıyamda, hapishanedeki suçluları ıslah etmeye, rüku da, yetimhanedeki çocuklara sahip çıkmaya ve secde de dünyadaki aç bilaç .

Kur'an'dan Kopuş Dengeden İnhiraf Etmektir

Kur'an'dan kopuş dengeden inhiraf etmektir. Evrendeki her şey denge ve ölçü içinde olduğu için hayattadır. Üzerinde yaşadığımız Dünya'nın Güneş'e olan mesafesi gibi..

Kur’an’dan Kopuş Dengeden İnhiraf Etmektir

İstikamet, aklın, vicdanın ve fıtratın vahiy ışığında bütünleşmesidir. Dolayısıyla vahyi fıtratın ve aklın ve dahi vicdanın sesine mugayyir okumaya kalkmak bu muhteşem dengeyi bozmak olur. Denge bozulunca yanlış yorumlar ortaya çıkar..