Medine BALLI
Medine BALLI

6 adet yazısı bulunmaktadır.

Medine BALLI

Musa Carullah Bigiyef: "Hatun"

‘Havada fitne olmaz. Olsa olsa fitne erkeklerin gözlerinde, kalplerinde yahut dillerinde bulunur. İlle de bir tedbir almak gerekiyorsa, erkeklerin gözlerine nikab, kalplerine adap, dillerine ceza lazım gelir.‘.

İslâm’da Yönetim Biçimi - Muhammed ESED

Esed, bu çalışmasında sadece İslâm devlet düzeninin yapısı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken uygulama ve araçları incelediğini dolayısıyla İslâm’ın gerçekleştirmek istediği bütün gayeleri ele almadığını ifade etmektedir..

Nurettin Topçu/Ahlâk Nizâmı

Eserinde kapitalizm ve komünizm gibi etkin ekonomik sistemlerinin tenkidi, yeni bir devlet nizamının keyfiyeti ile halkın ve münevverlerin sorumluluklarını ahlâk kavramı üzerinden kaleme almıştır..

Ana Konularıyla Kuran / Fazlur RAHMAN

Anlamın derinliğine vakıf olmak cehd ve gayreti gerektirir. Anlaşılmaya çalışılan ferdin hayatına yön veren, rehberlik eden, ahlâkî olgunluğa erişmesini sağlayacak olan “Kur’an” ise daha titiz ve samimiyetle yaklaşılmalıdır..

Rasûlüllah’ın İslâm’a Davet Metodu

Davetçide bulunması gereken vasıflar, davet faaliyetlerinde sabırlı olmak, ümit var olmak, ümit bahşetmek, şefkat ve merhametli olmak, yaşayışla örnek olmak, tevazu sahibi olmak gibi başlıklarla değerlendirmektedir..