İsmail Hakkı BAŞDAĞ
İsmail Hakkı BAŞDAĞ

3 adet yazısı bulunmaktadır.

İsmail Hakkı BAŞDAĞ

Rad Sûresi 11. Ve Enfal Sûresi 53. Ayetleri: Firavun Örneğinde Toplumsal Değişimin Yasaları

Irk, soy, kabile gibi insan ile ilgili unsurlar, dünya hayatının bir gerçeğidir. Bu gerçekler, yönetimi elinde bulunduranların elinde bir zulüm aracı olarak asla kullanılmamalıdır. Bir devletin çatısı altında mutlaka farklı ırk, kabile ve soylara bağlı etnik unsurlar mutlaka bulunmaktadır..

Şefaat İnancının Oluşmasına Sebep Olan Günahkâr Müslümanların Cehennemde Belirli bir Süre Kalacağı Düşüncesi Üzerinde Bir Mütalaa

Müslümanların günahkar olanlarının geçici bir süre için cehenneme gireceğine dair olan düşünceler Yahudilerden devşirilmiş veya bazı Kur'an ayetlerinin bağlam gözetilmeden önyargılı biçimde okunması sonucunda varılmıştır..

Ölmediğine İnanılan Bir “Elçi” İle Zümer Sûresi 30. Ayetindeki “Elçi” Arasında Seçim Yapmak

Muhammed (a.s)’ın bugün nasıl bir durumda olduğu şayet Kur’an kaynaklı bir bakış açısı ile değerlendirilmiş olsaydı, bugün onun ölü mü yoksa diri mi olduğu gibi tartışmalar asla olmayacak, bu türden ihtilaflar gündemde bile olmayacaktı. Muhammed (a.s)’ın ölü olmadığı iddiası beraberinde akidevi sorunları da getirmektedir. Çünkü o atfedilen bazı özellikler .