ŞİİR

 

KUR’AN’LA KUR’AN

Mustafa GÜL

Zaman Ramazan1

Gece Leyletül Kadir.2

Allah katından3

Kanatlandı Cebrail.4

Nebi’nin kalbine5

İndi bir Nur.6

Bir Nur ki:

Kuşku yok,7

Çelişki yok,8

Eksik yok,9

Kesin bir kanıt.10

Düşünen bir topluma,11

Apaçık bir yanıt.12

 İyice anlaşılsın diye,13

İndirdi kendi kavminin diliyle.14

Kula kul olmayalım diye,15

Açıkladı Allah, bırakmadı kimseye.16

O, İlim,17 İman18 ve Hidayet.19

O, Tebliğ,20 Beşir21 ve Rahmet.22

O, Beyan,23 Burhan24 ve Nimet.25

O’dur, Müjde,26 Şifa27 ve Hikmet.28

Âlemlere bir öğüt,29 bir zikir.30

İyilere kılavuz,31 en güzel fikir.

Anlamak isteyenlere32

Rabb’den gelen yüce emir.33

 O, öncekileri doğrulayıp,34

Sorumlulukları hatırlatan.35

O’dur, diri olanları uyarıp36

Kendisiyle yaşanan Kur’an.37

Hakla batılı ayıran,38

Doğru yola O’dur ulaştıran.39

Müminlerin imanını artırıp,40

Şan ve şeref kazandıran Kur’an.41

Daha hayırlıdır, toplanıp yığılandan.42

Gönülleri odur ancak huzurlu kılan.43

Karanlıktan aydınlığa çıkaran,44

Sözlerin en güzeli Kur’an.45

Sımsıkı sarıl Allah’ın ipine,

Sakın tutma yavaş.46

Zira O’nu görmezden gelenlere

Olur Şeytan arkadaş.47

“Dinleme, gürültü kopar” diyenlerle48

Ancak ve ancak Kur’an’la savaş.49

 Söyle “Bismillah”, kov Şeytanı,50

Yaratan Rabb’inin ismiyle51

Ağır ağır, sindire sindire 52

OKU, O AZİZ KUR’AN’I.53

 

1- Bakara, 2/185.   2- Kadir, 97/1.      3- Nisa, 4/82.           4- Nahl, 16/102.

5- Bakara, 2/97.     6- Nisa, 4/174.      7- Yunus, 10/37.      8- Kehf, 18/1.

9- En’am, 6/38.     10- A’raf, 7/203.   11- Ra’d, 13/3.         12- Duhan, 44/2.

13- Yusuf, 12/2.    14- İbrahim,14/4.  15- Hûd, 11/2.          16- Hûd, 11/1.

17-Âl-iİmran3/61.18-Âl-iİmran3/193. 19-Âl-i İmran3/138.20-İbrahim14/52.

21-Fussilet,41/4.    22-En’am,6/157.   23- Âl’i İmran3/138. 24-Nisa,4/174.

25-Bakara,2/211.   26-Nahl,16/89.      27- Yunus,10/57.      28-Kamer,54/5.

29-Tekvir,81/27.   30-Sad, 38/87.        31-Lokman, 31/3.     32-Nahl,36/44.

33-Talak,65/5.      34-En’am,6/92.       35-Bakara, 2/63.      36-Yasin,36/70.

37-En’am,6/155.   38-Enfâl,8/29.         39-İbrahim,14/1.      40-Tevbe,9/124.

41-Zuhruf,43/44.   42-Yunus,10/58.     43-Ra’d,13/28.         44-Hadid,57/9.

45-Zümer,39/23.   46-Âl-iİmran3/103. 47-Zuhruf,43/36.    48-Fussilet41/26.

49-Furkan,25/52.  50-Nahl,16/98.        51-Alak,96/1.       52-Müzzemmil73/4. 53- Fussilet, 41/41.

 

(Mustafa GÜL. Kur’an’la Yolculuk. Pınar Yayınları. Sf.153)