Deneme

Besa Bes

Uzun upuzun bakakaldığımız tüm acı anılar bizden çokça uzaklaşarak zamanın engebeli bir o kadar da sabır isteyen eşiklerinde simdi bulunduğumuz ana ansızın çarparak sendeler. Tıpkı ananemin yansımasına bakarak donakaldığı hareketsiz anılar gibi....

Deizm İn Dindar Gençlik Out

Tabiat boşluk kabul etmez. Bununla birlikte inanma hissi Şeriati’nin de dediği gibi fıtridir. Bu boşluk tam bu noktada ateizm ve deizm ile doldurulmakta. Bu boşluğu doldurmada deizmin ateizmden daha güçlü olduğu düşüncesindeyim..

Kim Tutar Seni?

Dünyanın hangi çağında, nerede yaşarsanız yaşayın, birileri sizin için ahlakı tanımlamıştır. O tanımlayan otorite, o güç, illaki ahlak adına kurallar belirlemiş, yasalar koymuş, ödül ve cezalar çıkarmıştır..

Kafa Kâğıdı

Bu kitap bir insan algısı sunar. Her insanı özgür ve özgün kabul eden, insanı aklı, vicdanı ve iradesi ile öne çıkaran ve bunları aktif kullanmaya iten bir insan algısı. İnsanın insan kalması için onu donatmış, insanın insan kalması için ona rehberlik etmiş, insanı yeryüzünde sorumlu bir konuma koyan bir algı..

Kur'an-ı Kerim: Birilerine Göre…

Kıyamete kadar korunacak Kur’an nerede, okudukları ayetler köprücük kemiklerinden aşağıya inmeyen hocaların kursağında mı, hafızların midesinde mi?.

Kur’an-ı Kerim: Birilerine Göre…

Kur’an-ı Kerim birilerine göre gizli ilimler hazinesi; harflerini toplar, çıkarır, çarpar bölersin, gelecekten haber verir ve bu haliyle kâhinlerin, medyumların sermayesidir..

Kur’ani Akıl

Kur’anî akıl insanı inşa edip geliştirir. Dünyevi akıl ise onu âna mahkûm edip işlevsiz hale getirir. Kur’anî akıl aktifleştirirken, dünyevi akıl pasifleştirerek âtıl bırakır..

Mıssıon IMPOSSIBLE: Robot Sofıa’nın Şehadeti

Cahiliye bilinçli olarak öğrenmemekti, bilmemek değil, öğrenmeyi ve değişmeyi reddetmek, hakikate sırtını dönmek, bile bile yalanı doğruya tercih etmek ve akla direnmek, soruya ve sorgulamaya izin vermemekti..

Benim Hâlâ Umudum Var

Tartışmaların değil, ahlakın ve salih amelin galibiyetine ihtiyacımız var. Zaten hep oydu ihtiyaç. Yine o, emin olun. Muhammed Aleyhisselamın risalette başarı yöntemi neydi ki? Sen yaşatırsan, ben yaşatırsam, biz yaşatırsak; bugün de gündemde olacak bu yöntem. İşte bu ortak paydamız var. Ortak payda bilincini uyandıralım yeniden..