Düşünce

Çölün Vahameti: Düşünmek Ne Demektir?

İnsan, kendine kapandığı vakit ancak aşkınlığı idrak edebilir. Kendine kapalılık, eşyayla ve kâinatla olan ilişkiyi düzenlenmesine zemin hazırlayarak durgunluğun zinde olmasıyla harekete -düşünsel eyleme- geçer..

Anlamla sözlü bir anne: Bintû’ş-Şâtı: ÂİŞE ABDURRAHMAN

Anlamları kınından çıkaran zihinle inşa olmuş bir kadındır o. Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi, yağmurla beraber sağanak sağanak yağar Kuran’ın gölgesine. Çağdaş Kur’an tefsirine çok büyük katkıda bulunanların başındadır..