Soruyorum

Ehliyet, Liyakat Ve Sadakati Yeniden Düşünmek (1)

Genel anlamda ümmetin ve özelde Türkiye’nin sosyo-psikolojik, politik alt yapısına damgasını vuran şey aşiret kültürüdür. Aynı şahıs etrafında toplananlar birbirini kollamaya, gözetmeye, tarafgirlik etmeye, zamanla klikleşmeye başlarlar. Seküler cemaatler dahil tüm cemaatlerin tarikatlara evirilmesini buralarda aramak lazımdır..

Beş "Arızalı/Patolojik Erkek" Tipi

Ülkeyi kilitleyenler, ortalığı talan edenler bu tiplerdir....

Çocuk eğitiminde anne-baba arasında paylaştırılan ‘rol dağılımı’ eğitimin bir parçası mıdır? Rol yapmak mı, rol modellik mi?

Anne baba olmak, tüm zahmetleriyle birlikte insan için “kâmil insan olma yolculuğunda” çok önemli bir terbiye sebebidir..