Söyleşi

Sosyolog Doç. Dr. Lütfi Sunar ile Söyleşi: “İstişare Meşruiyetin Temel Unsurudur”

"Bir siyasal sistemde meşruiyeti temin etmenin temel yollarından birisi adaleti tesis etmektir. Günümüzde siyaset felsefesinin en temel tartışmalarından birisi olan bu alan, aslında Müslüman siyaset düşüncesinin temel ilkeleri ile yeniden yorumlanarak daha geniş bir biçime kavuşturulmalıdır.".

Prof. Jeffery Lang ve Kur’an İle Nefes Veren Diyaloğunun Hikayesi

Kur’an insanın mükemmelliğini istemez. Aksine insanın kendini geliştirmeye çaba göstermeye devam edip etmediği ile ilgilenir. Bunun yanında ilerlememiz hakkında endişelenmeye ya da umutsuz olmaya karşı bizi korumak ister..

Eğitimci Zeynep ÇAKIL İle Kur’an Okulları Üzerine Söyleştik

Bugünkü eğitimin bana göre en önemli sorunlarından biri; gençlerin ihtiyaçlarını bütüncül olarak karşılayamamasıdır. Ve kendisini çağın ihtiyaçlarına göre hızla güncelleyememesidir. Ölü bilgi verilip gencin çok kıymetli zamanını dolgu malzemesi derslerle doldurulup uzun saatler geçirilen okullarda genç birçok zararlı alışkanlığa itilmekte ve erken uyaranların .

Mustafa ÖZTÜRK İle İfade Özgürlüğü Ve Farklılığa Tahammül Üzerine Söyleştik

Tez, adı üstünde bir iddia koyarsınız ortaya, hadi iddiadan vazgeçtik icat, ihdas, ibdâ gibi büyük laflar söylemeyelim ama, bir değeri ortaya çıkarırsınız veya gelenekte kıyıda köşede kalmış ama bakir manzumlar içeren fikirleri olan bir adamı çıkarırsınız....

Sinan CANAN İle Toplumsal Ve Bireysel Aklın Gidişatını Dair Söyleştik...

Toplum ise beyinlerin oluşturduğu topluluklar olduğundan aşırı kompleks ve modellemeye, matematiğe, analize direnen bir yapısı var. Tarihseli antropolojik ve evrimsel meseleleri, tekrarlar döngüler ve periyodik olmayan, iç içe geçmiş, tekerrür eden olaylar şeklinde algılama ve bu yöntemle bir nevi toplumsal davranışların örüntülerini ortaya koymaya çalışan çabalar var..

Mehmet AZİMLİ İle Ramazan Özel Söyleşi

Değerli Hocamız Prof.Dr. Mehmet AZİMLİ ile Peygamber Tasavvuru Üzerine Verimli Bir Söyleşi Gerçekleştirdik. Toplumsal Yaralarımızdan, Acılarımızdan, Hayattan, Kuşlardan ve Şarkılardan Konuştuk….