Dosya

Tüketim Toplumunun Oluşumu ve Din İle Etkileşimi

Tüketim toplumunda medya aracılığıyla istek ve arzular oluşturulmaya çalışılmakta ve tüketimin hedonist bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Maalesef bunun sonucunda metalar bireylere hükmeder hale gelmektedir..

Kur’an’dan Terk Edilen İlk Mevzi: Şûra

Adil yönetimler kurabilmek için dinin temel ilkeleri son derece müsaitti ve hiçbir engel de yoktu, bu konuda Kur’an’ın emri de son derece açık: “Allah size, mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…” (Nisâ 3:58).

Ekolojik Sistem Ve Çevrenin Emanetliği Bilinci

Yeryüzündeki canlı hayatının devamı, mevcut tabiî düzenin işleyişine bağlıdır. Bu düzenin bozulması, yani kozmolojik fesad, yeryüzündeki hayatın sona ermesi demek olan kıyamettir. İnsan bu durumu akletmeli değil mi?.

Kur’an’dan Kopuş ve Muhkem-Müteşabih’in Anlamı

İnsan dili, duyuların konusu olan objelerle yola koyulur. Onu, duyularla algılanmayan gerçeklere uygulayınca, bu gerçekler ile algılanabilen fenomenler arasında, gizli veya açık birtakım benzetmelerin (teşbihlerin) yapılması gerekir..

İslam, Akıl Düşmanı Bir Din Değildir

Allah’ın en büyük nimetlerinden biri akıl diğeri vahiydir. Ayetler, vahye kulak vermeyen ve aklını gerektiği gibi kullanmayarak inkâr ve nankörlükte ısrar eden kişilerin ahiretteki pişmanlıklarını haber vermektedir..

Allah Kimlerin Velisidir Yahut Kimler Allah'ın Evliyasıdır?

Kur’an’ın tanımı ile veli, Allah’ın öğrettiği şekilde inanan ve yaşayan kişidir..