Kur'an'i Hayat Konferansları

İnşa Ve İfsad Bağlamında İnsan-Doğa İlişkisi

Kur’an’dan önceki Kur’an; varlıktır, tabiattır, kainattır. Kur’an yokken, varlık vardı, Kur’an yokken, tabiat vardı, Kur’an yokken, hayat vardı. Tabiat Kur’an’ına bakarsak eğer evrim bir yasadır, bir kanundur ve bunun aksi zaten hipotez olarak da ortaya konmamıştır. Onu için ben, evrime inanmanın Allah’a inanmakla yan yana duracağına inanan bir insanım. Çünkü .