Analiz

Kur’an’da Bilime Teşvik Eden Ayetler Işığında İslam Bilim Tarihi ve Kadın Bilim İnsanları

İnsanın ve evrenin neden var olduğunu açıklayan, ahlaki yasalara rasyonel temeller sunan, belagat açısından zengin olmasının yanında içinde geçen kimi ifadelerin modern bilimin verileriyle günışığına çıktığı bir kitap olan Kuran, birçok olağanüstülükleri tek başına kendinde toplamaktadır..

Çarpık Kadın Erkek İlişkisi

Hayatımızı şekillendirmesi gereken ayetler dururken yaşamı karşı cinse zehir etmeye çalışıp toplumda bozgunculuk çıkaran ve bu durumdan güç devşiren, güce tapan bazı zümreler Allah Rasulü’nün dilinden çıkmış gibi bazı uydurma sözler icat etmişlerdir..

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Tesbit ve Öneriler

Özellikle kadın ve çocukların mağdur ve erkeklerin fail olduğu bu süreçte toplumsal ayrışmalar ve iletişimsizlikler oluşmakta ve bu da toplumda çatışma ve sorunların şiddet içermeyen yöntemlerle çözümünün önünde engel oluşturmaktadır..

Şiddetin "Kadın" Yüzü

Kadın İslamiyet ile birlikte kazandığı değeri, modernleşme yalanı ile kaybetti. Farkında olmadan, gönüllü olarak, modern çağın kölesi haline geldi. Yüklendiği roller, erkekleşen kadınlara, kadınlaşan erkeklere sebep oldu. Rol karmaşasının içinde kayboldular..

Kadının Hak Arayışı

Ataerkil toplum yapımız, uydurulmuş din anlayışı ve bunlardan şekillenen gelenek görenek ve törelerimiz; mağdurlar, ezilenler, haksızlık yapılan ve suistimal edilen kategorinin belki de başına kadını almış..

Şiddete "Dur!" De!

Kadın olarak kendi psikolojik ve fizyolojik sağlığınız için bu gibi durumlarda affetmemek ve görmezden gelmemek gerekir. Psikolojik, fizyolojik ya da cinsel şiddet içeren davranışların sorunlu olduğunu bilinmesi, kabul edilmemesi ve durdurmak için ne gerekiyor ise yapılması gerekir..

Kur’an, “Kadınları Dövün” Der Mi?

Kadın, tarihin eski çağlarından beri olduğu gibi, 7.yy.’da da sövülüyor, horlanıyor ve dövülüyordu. Ülkemizde ve bütün dünyada bugün de devam ediyor kadına şiddet ve dayak. Bu suçu işleyenler kendilerince bir sebep gösterebilirler. Fakat hiç kimse “İslam’da kadınları dövme vardır” diyemez..

ŞİDDET: Kötüye Kullanılan Kuvvet!

Erkeğin kadına, kadının erkeğe (fark etmiyor) yönelik zulmü mutlaka toplumsal bir problemi ortaya çıkaracaktır. İnsanlıktan kopmuş öfkesini terbiye edemeyen erkeğin, gücünü kötüye kullanarak kadını baskılaması, şiddet uygulaması, canına kast etmesi erkeklik değil insanlık sorunudur..

Medeniyet Ve Din Ekseninde Kadının Rolü

Kadını aileden, anneliğin merhametinden ve ahlaki değerlerden koparan her sistem, her ideoloji türümüzün hanesine sadece ziyan olarak yansıyacaktır ve Kur’an’ın diliyle de gerçekten; ‘’insan tarifsiz bir ziyandadır…’’Asr/2.

Evlilik ve Ahlak

Sadakat birbirine olan ahitleşmeye bağlı kalmak, sorumluluk ortaklıktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, sevgi ise eşler arası muhabbeti derinleştiren bir duygudur..

Cinsiyetçi Yaklaşımın Oluşturduğu Maduniyet

Üstünlük ve aidiyeti esas alan kavmiyetçi/ırkçı duygu ve düşünceler cinsiyetçi yaklaşımın en somut göstergelerindendir. Bu bakışa göre kişinin içinde doğduğu aile, kavim, cemaat ve devlet, diğer aile, kavim, cemaat ve devletlerden üstün meziyetlere sahip kabul edilir..

Göz Aydınlığı Eşler Ve Evlatlara Sahip Olmak İstiyor Musun?

Katı kalpleri yumuşatan, kin ve düşmanlıkları dindiren, kardeşliğin filizini oluşturan ulvi duygular merhamet ile oluşur. Merhametin olduğu evlerde huzurlu ve sakin bir ortam hakimdir..