Analiz

Delta; Yaşlanmış Nehirdir…

İnsan, yeryüzündeki hizmetini bihakkın, tam anlamıyla yerine getirebilmesi için, hayatının bütün evrelerinde, özellikle son yıllarında çok daha sağlıklı ve en yüksek seviyede verimli kalmalıdır. Yapılması gereken şey, bedeninizin sorumluluğunu üstlenmektir..

Sağlıklı Öznellik Sağlıklı Hayat

Bütün çirkinlikler haddini bilmezliğin bir sonucudur. Haddini bilmezlik hem sınır ihlali ve hem de sınır tayini olarak karşımıza çıkmaktadır..

Rutinin Hayatımızdaki Önemi

Rutin denince insanı sıkan, tatmin etmeyen, tekrar eden davranışlar olumsuz çağrışımlara sebep olmuştur. Oysa ki, rutinler insanın hayatında programlı olmasına ve stresinin azalmasına sebep olurlar..

Emanet Ve Ehliyet Nasıl Yozlaştı?

Siyaset; toplumu yönetme ehliyetine sahip ve buna talip olanlarla toplum arasında ekonomik, siyasal, kültürel ve inançla ilgili ilgi bir sözleşmedir. Bu sözleşmelerin yerine getirilip getirilmediğini denetleyen ve yaptırımı olan mekanizmalara sahip olmalıdır..

Ehil Olmak Varken Ebu Cehil Olmak

Ehil insanlar inşa etmek için tavzif edilmiştir Peygamberler. Atık insan olmadığını, her insanın hatta varlığın yaratılışta muazzam bir kompozisyon bütünlüğünü sağlamak üzere var edildiğini öğretmek için vazifelendirildiler. Hem kendileri bu ehliyyetin müşahhas örnekliğini yaptılar hem de yola dair temel prensipler vaz ederek göçtüler beka alemine..

Çoklukla Kibirlenip Yarışmak, Akıl İşi Değildir!

Çoklukla gururlanma ve övünmenin ahlaki açıdan onaylanamayacağı açıktır. Bu bağlamda Allah’a karşı sorumluluk bilinci içinde yaşayanlara hidayet rehberi olan/yol gösteren Kur’an’ı Kerim’de çoklukla övünme ve çokluk için yarışma uygunsuz bir davranış olarak nitelendirilirken, hayırlarda yarışmak/hayırları (iyi ve güzel işleri) daha çok yapmak, övülüp teşvik .

İnsan Olmanın Ehliyet ve Liyakati

Kur’an penceresinden baktığımızda insanın yeryüzü sahnesine çıkışı ilahi bir iradenin ataması iledir. Atamalarda insana düşen temel sorumluluk, işin ehline verilmesidir. Zira biz bunu rabbimizden öğreniyoruz..

Ümmete Musallat Olan Hastalık Akıllardaki Sapma

Vahye teslim olmuş bir aklın hakimiyeti ve basiretiyle duyguların-düşüncelerin sapmalarını gelmemiz lazım ki, sahih duyguların aleviyle de akılların ışıklarını yakalım..

Ahlaklı Emanetçiler Ehliyetin Neresinde

Ehliyet-liyakat, emanet kavramı ile yakından ilişkilidir. Herhangi bir konuda ehliyet sahibi olmadan o konunun emanet sorumluluğunu üstlenmek söz konusu olamaz..

Yönetimde Şûrâ

İnsanlar sevdikleri, içinde bulundukları ve ait oldukları parti, grup, cemaat ve etnisite hakkında ortaya çıkan hataları görmezden gelme eğilimine sahipken, kendini yakın hissetmediği öteki parti grup, cemaat ve etnik gruplar hakkındaki iyi özellikleri görmezden gelir. Bu durum adil yaklaşımı engelleyen en önemli faktördür. Kur'an bizi yakınlarımızın aleyhine bile olsa adaletten .

Müslümanca Öznelliğin Emanet Ve Ehliyet Sorunu

İnsanların vahye muhatap olmaları bakımından, kabul edenler ve kabul etmeyenler olarak ana hatlarıyla ayrışmaları, hem insana verilmiş bir hak ve hem de insan olmanın bir gereği olarak tabii bir duruma işaret eder. İnsanın her konu ve olguda olduğu gibi, vahiyle indirilen mesajları kabul edip etmemesi de haddi zatında bir emek vermeyi gerektirir..

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Yeniden Üretilmesi: Medya’nın Rolü

Toplumsal cinsiyet (gender), toplumun insanları iki kategoriye ayırmasının bir yoludur: erkekler ve kadınlar. Bu bağlamda kadın ve erkeğe birbirinden farklı sosyal roller ve sorumluluklar yüklenmiştir; kendilerinden bu rollere ve sorumluluklara uyacak davranışlarda bulunmaları istenir..