Başyazı

Gıdalar Allah’ın Mukît İsminin Tecellisidir

Kur’an, aklın kirli bilgiyle beslenmesini, bedenin kirli gıda ile beslenmesinden daha öncelikli ve büyük bir sorun olarak ele alır. Kalbin arınmasına ilişkin ayet sayısı, bedenin arınmasına ilişkin ayet sayısıyla kıyaslanamaz bile..

Emaneti Ehline Vermek

“Emaneti ehline vermek” emri, bir fiildir. Yani bir şeyi yapmak emredilmektedir. Her eylemin arkasında bir muhakeme tarzı, bir akıl yürütme biçimi bulunur. Bunlardan birincisi “emaneti ehline vermeyi”, ikincisi “adil hüküm vermeyi” emreder..

Kadın Karşıtı Rivayetlerin Kökeni

Kur’an’da beş ayrı yerde geçen nefs-i vahide ile neyin kastedildiğini, yeri geldiğinde ele alacağız. Bu ayetler, kadın ve erkeğin ortak bir cevherden yaratıldığını söylemektedir. Nefs-i vahidenin Âdem olduğu bir yorumdur, üstelik zorlama ve hatalı bir yorumdur..

Sünnetullah ve ‘Mucize’

Geleneğin “mucize” olarak yorumladığı Kur’ani örnekler, maalesef ilmi olarak değil hissi olarak ve çalakalem ele alınmıştır. Ayetler zorlanmış, mitolojik rivayetler Kur’an’a arz edileceğine, Kur’an mitolojiye kurban edilmiştir..

İnşa Ve İfsad Bağlamında İnsan-Doğa İlişkisi

Kur’an’dan önceki Kur’an; varlıktır, tabiattır, kainattır. Kur’an yokken, varlık vardı, Kur’an yokken, tabiat vardı, Kur’an yokken, hayat vardı. Tabiat Kur’an’ına bakarsak eğer evrim bir yasadır, bir kanundur ve bunun aksi zaten hipotez olarak da ortaya konmamıştır. Onu için ben, evrime inanmanın Allah’a inanmakla yan yana duracağına inanan bir insanım. Çünkü .

Mustafa İslamoğlu İle Şûrâ’dan Kopuş Üzerine Sanal Söyleşi

Kur’an’da beş tane devlet yönetme ilkesi vardır: Hakikat, adalet, merhamet, liyakat ve ehliyet, meşveret..

İndirgemeci Akla Genel Bir Bakış

Hakikate karşı yapılacak düşmanlıkların en tehlikelisi ise, ona cepheden saldırıp onunla açıkça savaşmak yerine, daha rafine ve ustaca bir yöntem izleyerek bütünü parçalayıp elemanlarına indirgemek şeklinde yapılandır. Çünkü çoğu zaman parçalanan hakikat, hakikat olma özelliğini yitirir..

Kur’an’ın Devrimi Kur’an’a Karşı Devrim

Kabileciliğin olduğu yerde adam kayırma, torpil öne çıkar. Kabileciliğin olduğu yerde alın teri ayaklar altına alınır ve rant öne çıkar. Dolayısıyla kabileciliğin zararı bütün bir toplumu zehirler.

Kur’an’ın Özü Fatiha: Eleştirel Aklı Farz Kılan Sûre

Okumak seslendirmek değildir. Fatiha’yı okumak, Fatiha’yla tanış olmak, biliş olmak. Fatiha’yla iletişime geçmek. Fatiha’yla buluşmak….

Aşırı Yüceltmenin Sosyolojik Arka Planı

Kur’an, toptancılık ve tazime dayalı bu aklı şiddetle eleştirdi. Onun yerine seçicilik ve tebyine dayalı bir akıl önerdi..