Kitaplık

Nurettin Topçu/Ahlâk Nizâmı

Eserinde kapitalizm ve komünizm gibi etkin ekonomik sistemlerinin tenkidi, yeni bir devlet nizamının keyfiyeti ile halkın ve münevverlerin sorumluluklarını ahlâk kavramı üzerinden kaleme almıştır..

Kur’an’ı Anlama Yöntemi

Meal farklılıkları asla Kur’an’a zarar vermez. Her farklı mana belki tercümenin eksik bir tarafını görmeye vesile olur. İlk nesile Kur’an okumada tanınan kolaylık ve hoşgörü tarihi bir gerçektir. Bu, okuma farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Bunun getirdiği riskin yanında, Kur’an’ın tercümeleri arasındaki farklılıkların oluşturacağı risk anılmaya bile değmez..

Ana Konularıyla Kuran / Fazlur RAHMAN

Anlamın derinliğine vakıf olmak cehd ve gayreti gerektirir. Anlaşılmaya çalışılan ferdin hayatına yön veren, rehberlik eden, ahlâkî olgunluğa erişmesini sağlayacak olan “Kur’an” ise daha titiz ve samimiyetle yaklaşılmalıdır..

Yanlış Algıya Karşı Mücadele

Eserin büyük bir kısmında hadis konusunu irdeler. Hadislerin birbiri ve Kur’an ile çelişmesi üzerinde durulur. Bu konuyu merak edenler için örnekler ile konuya açıklık kazandırmaya çalışır. Hadis rivayetlerinin güvenirliği nasıl sağlanır, sorusuna da cevap verilir..

Rasûlüllah’ın İslâm’a Davet Metodu

Davetçide bulunması gereken vasıflar, davet faaliyetlerinde sabırlı olmak, ümit var olmak, ümit bahşetmek, şefkat ve merhametli olmak, yaşayışla örnek olmak, tevazu sahibi olmak gibi başlıklarla değerlendirmektedir..