Kur'ani Hayat Aile

Çocuk ve Kitap İlişkisi

Kitaplar çocuğun düşünsel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminde önemli bir rol oynar. Çocuklarımızın hayatı boyunca edinebilecekler en iyi arkadaşının kitap olmasını istiyorsak eğer haydi el ele verelim ve onlara bu huzur dolu geleceği sunalım..

Milletler Fetihler İle Ölmezler, Onları Öldüren Yetiştiremedikleri Çocuklarıdır

Çocuklarımızı kontrol etmek istediğimiz için müzakereye karşı açık olma eğiliminde olmalıyız. Özellikle büyük çocuklarda bir ev kuralının değişmesi gerektiği düşünülüyorsa, bunun tartışmaya ve hepimizin mutlu olacağı bir yol bulmaya açık olması gerekmektedir..

Allah İçin Adaleti Ayakta Tutun!

İnanan insan olmanın ilk şartı adil olmaktır. Adil olma gayreti içinde olmayanların gözleri, başkalarının malında, makamında, imkanlarındadır. Ulaşmak istedikleri için elinden geleni yapacaktır..

Evde Montessori İle Çocuğunuzdaki Bitmez Enerjiyi İyiye Kullanmak(3)

Dil, bir kültürün yol haritasıdır. Size halkının nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlatır. Dr. Maria Montessori’ye göre dil, düşünce topluluğunun bir aracıdır. Düşüncelerimiz ve onları iletişime geçirdiğimiz dilimiz olmasaydı medeniyetler oluşturamazdık..

Ahlaksız Ahlak

Bugün düşünsel sürecini tamamlayan, ilahi vahyin ilkeleri ile bir yaşam biçimini benimseyen tüm ilişkilerini bu ilkeler doğrultusunda yürütmeye çalışan bireyler, dünyanın içine girdiği insani krizi çözecek ve yeniden insanlığın umudu olacak kadrolar olacaklardır..

Ataerkil Aile Yapımız Ve Danışma

‘Danışma’ geleneğimizdeki sorunlar, kişinin bireysel ve ailevi hayatını biçimlendirirken hiç kullanmadığı bu yöntemin varlığının unutulmasından ve bu sebeple devlet içerisinde kullanılmamasından kaynaklanmaktadır..

Prof. Jeffery Lang ve Kur’an İle Nefes Veren Diyaloğunun Hikayesi

Kur’an insanın mükemmelliğini istemez. Aksine insanın kendini geliştirmeye çaba göstermeye devam edip etmediği ile ilgilenir. Bunun yanında ilerlememiz hakkında endişelenmeye ya da umutsuz olmaya karşı bizi korumak ister..

Ehliyet, Liyakat Ve Sadakati Yeniden Düşünmek (1)

Genel anlamda ümmetin ve özelde Türkiye’nin sosyo-psikolojik, politik alt yapısına damgasını vuran şey aşiret kültürüdür. Aynı şahıs etrafında toplananlar birbirini kollamaya, gözetmeye, tarafgirlik etmeye, zamanla klikleşmeye başlarlar. Seküler cemaatler dahil tüm cemaatlerin tarikatlara evirilmesini buralarda aramak lazımdır..

Barış Toplumu İdealine Varışın Pedagojik Metodu

Montessori kurumlarında barış ve huzur, çevre bilinci, yabancı dil ve karakter eğitimi dersleri de işlenir. Rehberler bu insani değerleri öğretmekle beraber, bu değerleri kendileri en güzel şekilde temsil ederler. Dolayısıyla rehberler kendilerini sürekli geliştiren, dinamik kişiliklerdir..

Vahiy Işığında Oyun (2)

Çocukların yaşı artıkça oyunların değiştiğini ve önceki masumane oyunların yerine birbiri ile rekabet etmeye dayalı oyunların yer aldığını kolaylıkla tespit edebiliriz. Bu durum, Kur’an’ın bize aktardığı tarihteki örneklerinden Hz. Yusuf’un kardeşlerinin kendi aralarındaki hırslı yarış ve rekabete dayalı oyunlarına bile yansımıştır..

Kur’an’dan Mucize’ye Bakmak

Kur’an imanın tek referans kaynağıdır. Çünkü Kur’an akla hitap eder ve selim akıl sahipleri için hidayettir. Klasik din algısındaki mucizenin, akılla ve ispatlanabilirlikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kur’an’da müphem veya anlaşılmayan hiçbir ayet veya konu yoktur, olamaz..