AŞK

İbrahim ruhun teslimiyete dönüşmesi

Canını sevgiliye verme iradesi

 

İbrahim bir milletin doğuş çizgisi

O yeryüzün de Allah’ın sevgilisi

 

İbrahim ruhlara inen bıçak darbesi

Aşkı yüzünden ateş sınavının onurlu öğrencisi

 

Kurban olmak Allah’a yakın olmaktır

Kurban olmak mutlak aşkını ispatlamaktır

 

Âşık olmayan kurban olamaz kurban veremez

Âşık’ın kalbindeki yara vuslat olmadan geçmez

 

Aşk denizinde İbrahim bir ışık bir kılavuz

Aşkın bittiği sahilde dünyaya kul oluruz

 

Aşk olsun aşkın yolcularına

Kaderindeki ateşi sakın unutma

 

Kendi tutuşturduğumuz ateş ne ki

Daha çetin ateşlerde sınanacağız belki

 

Aşk bir hak ediş aşk bir infilak

Aşkın zirvesi Halilullah olmak

 

Söyle aşk olan daha güçlü ne var

Bunu ancak dünya sürgünü anlar

 

İbrahim saf aşk samimiyet abidesi

İsmail’ini bıçağın altına yatırdığı aşk ateşi

 

                 KURBAN

 

/Geldim bu makama üns tuttum

Evvelki makamı unuttum /

 

Kurban İsmail sabır binası İbrahim

İlahi düş kurban ve bıçak Bismillahirrahmanirrahim

 

Akıl kendini kaybediş vahiy iç içe

Vuslat olmazsa gönül ermez sükûnete

 

Kurban Nemrud saltanatına meydan okumaktır

Allah’a teslimiyetin tam olsun ki

Nemrud’un ateşini gül bahçesi yapacaktır

 

Gerçek bayram ona kurban olmaktır

Görevimiz putperestliğe zulme karşı durmaktır

 

An gelir uzanır boynumuza bıçak

Müthiş bir imtihan ki çekmediğimiz kalmayacak

Belki de “Meta Nasrullah” çığlığı

Tüm yeryüzünü kaplayacak

 

Şahitlik ruh ve kalp şuur bilinç el ele

Şehitlik son nefesi Allah yolunda verebilmekte

 

İbrahimî imanlar teslimiyet imtihanında

Değil mi can dostum aşklar yanmaz

Ateş Halilullah’da yakacak bir şey bulamaz

 

Acıların buğusu dirilten koku

İbrahim’in omuzlarında insanlığın yükü

 

Ateş ve çiçek iki zıtlık

Allah’tır vardan yok yoktan var eden varlık

 

Ateşi gülşene çeviren Rabbim

Ne güzel vekilimsin Rahman ve Rahim

 

Lebbek Allahümme Lebbek

Ümmetin kalbi toplanır Kâbe’de

Bir gövde gösterisi adeta

Tevhit şöleni var Beytullah’ın etrafında

İbrahim’den İsmail’den çağlayan bir ses

İhramlara girmiş mü’minler

Yürekler ve giysiler dünyadan arınmış

Tereddüt etmeden akıl yürütmeden

Yatıralım şimdi İsmaillerimizi bıçağın altına

BİZİ ALLAH’TAN ALIKOYAN NE VARSA

 

                    KÂBE

İbrahim’in temellendirdiği

Allah aşkından doğan tevhit anıtı

İrili ufaklı putların nasıl kırıldığının şahidi

Kâbe

Nur dolu mekânın ebediyet çizgisi

Kâbe

Allah’ın boyasıyla boyanmış mekân

Bu boyanın şahitleri renk renk Müslüman

Kurban mü’minin hem içinde hem dışında

Uhuvvvet meveddet surur yaşanır bayramlarda

 

Unutma akıttığımız kanlar gitmez Allah’a

Bütün mana ve ehemmiyet takvada

 

Kurban; ruhu açan eylem

Özgürlüğe giden yolda nasıl ölünürmüş akıl ehline gösteren.

 

Kurban denince koyun inek gelmesin akla

Hiç değilse bir evladını Allah’a ada

Kurban edecek bir İsmailin yoksa

Otur haline ağla bunca zillet altında

 

Yakinen inan Allah’a

Mutlaka kurtaracak bizi nisap miktarı kan

Bana aşktan söz etme kardeşim

Cananın uğruna vermeyeceksen can.

Bünyamin Doğruer