Kur’ân’da ve sünnette tarif edilen ve yaşanan namaza tekrar dönüş nasıl sağlanır? sorusunun cevabını aranmak gayesiyle İslami Araştırmalar Vakfı (İSAV) Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları serisi Tartışmalı İlmî Toplantılarından onuncusunu 18-19 Ekim 2008 tarihlerinde Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi’nde NAMAZ ve CAMİ konusunda yapmıştır.

Kur’ân-ı Kerim’de Namazın Kavramsal Çerçevesi, Kur’ân’da Namazın Asr-ı Saâdetteki Yorumu ile Zaman İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Kur’ân ve Sünnette Mescid Kavramı gibi 10 tebliğin sunulduğu ve müzakere edildiği ilmi toplantının tebliğleri kitap halinde de basılacaktır.