FARKINDALIK KÖŞESİ

 

BİLİYOR MUYDUNUZ?

 

 • Dünyada her yıl 1,3 milyar ton yiyeceğin israf edildiğini
 • İsraf edilen yemeklerin yaklaşık olarak 1 trilyon dolarlık bir zarara karşılık geldiğini
 • Sadece Avrupa’da yapılan gıda israfının 200 milyon aç insanı doyurabilecek bir boyutta olduğunu
 • Yemek artıklarımızdan gübre yaparak çevreye katkıda bulunabileceğimizi
 • Avrupalı ya da Kuzey Amerikalı bir tüketicinin, Afrikalı bir tüketiciden 15 kat daha fazla yemek israf ettiğini
 • İsraf edilen gıdanın sadece dörtte birinin, dünyada açlık çeken 795 milyon insanı doyurmaya yettiğini
 • Türkiye’de her yıl 6 milyon ton ekmeğin israf edildiğini
 • Otellerde her şey dahil yemeklerin 3’te 2’sinin çöpe gittiğini
 • Birleşmiş Milletler rakamlarına göre günümüzde244 milyon kişi uluslararasında, 763 milyon kişinin ise kendi ülkeleri içerisinde yaşadığı toprakları terk ederek kırsaldan kentlere göç ettiğini
 • Geçen yılyetersiz beslenen insan sayısının 815 milyona yükseldiğini
 • Aşırı gıda güvensizliği ve dengesiz beslenme sorunlarının çatışmaların kuraklık ve sel gibi doğal afetlerle birleştiği bölgelerde daha da artma eğiliminde olduğunu,
 • Gıda güvenliğinin Sahraaltı Afrika, Güneydoğu ve Batı Asya’nın bazı bölgelerinde gözle görülür biçimde kötüye gittiğini
 • Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl 16 Ekim’de bir tema belirlenerek kutlanan Dünya Gıda Günü’nün bu yılki konusu, “Göçün geleceğini değiştirin. Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın” başlığıyla belirlendiğini

 • Her 4 saniyede 1 insan açlıktan hayatını kaybettiğini
 • Sadece 2015’te 65,3 milyon insanın çatışma ve zulüm nedeniyle zorla yerlerinden edildiğini ve 19 milyondan fazla kişinin doğal afetler nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını
 • Ortalama 26,4 milyon insanın 2008-2015 arasında iklim veya havayla ilgili afetler nedeniyle yerinden olduğunu

NE YAPMALI?

 

Sağlıklı Ve Güvenilir Gıda İçin Acil Eylem Planı

 

 • GDO’lu hayvan yemlerinin ülkeye girişi durdurulmalı, kullanımı denetlenmeli
 • GDO’lu yemler yerine mera hayvancılığı desteklenmeli
 • Tüm pestisitlerin, arıları öldürerek biyoçeşitliliğimizi tehlikeye sokan ve sağlığa zararlı Neonikotinoid başta olmak üzere, kullanımı acilen yasaklanmalı
 • Gıda hakkımızın temeli ne yediğimizi bilebilmek. Gıda ürünlerinden denetim yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa hangi sıklıkla ve hangi maddelere yönelik yapılıyor? Sonuçları nedir? Bu bilgiler bir sır gibi saklanmamalı, halkın erişimine açık olmalı
 • Sertifikalı Tohum Şartı kaldırılmalı, üreticiler yerli/atalık tohum kullanımına özendirilmeli. Yerli çeşitlerimiz yaşatılmalı.
 • Gıdaya erişim güvencesi sağlanmalı
 • Kırsal yoksulluğu azaltma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeli
 • Kırsalda yerinde kalkınmayla sürdürülebilir tarım üretimi sağlanabilmeli
 • Uluslararası göç düzenli ve insani bir şekilde yönetilmeli
 • Uluslararası göçmenlerin geldikleri ülkelerde üretime katılabilme olanakları değerlendirilmeli
 • Hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda dikkatli davranılmalı
 • Hasat edilen sebze ve meyveler uygun şekilde paketlenmeli, taşınmalı ve depolanmalı
 • Soğuk hava depolarının sayısı ve kapasitesi artırılmalı ve bu tesislere verilen destekler artırılarak devam etmeli
 • Ürünler uygun araçlarla ve özelliğine göre ayrı ayrı taşınmalı. Paketleme tesisinde sınıflandırma iyi yapılmalı, havalandırma ve soğutma yeterli olmalı.
 • Ürüne bahçede, hasattan sonra yüklemeden önce muhakkak ön soğutma yapılmalı. Hijyen koşullarına dikkat edilmeli
 • Üreticilerimiz üretim sırasında yanlış uygulamalar yapmamalı, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda dikkatli davranmalı
 • Tüketici ürünü, kayba ve israfa uğratmayacak miktarda ihtiyacı kadar satın almalı; sebze ve meyveye uygun saklama ve kullanma şartlarına uymalı

 

 

*http://www.yesilist.com/turkiyede-israf-edilen-gidalar-ile-10-milyon-nufuslu-bir-ulke-doyar/

*https://yesilgazete.org/blog/2017/10/16/bugun-16-ekim-dunya-gida-gunu-saglikli-ve-guvenilir-gida-icin-dikkat-etmemiz-gereken-5-adim/

*https://www.yesilist.com/bugun-dunya-gida-gunu-bir-milyar-insan-gida-bulmak-icin-goc-ediyor-ama-gida-israfi-giderek-artiyor/

 

 

[i] Araştırma anketlerinde geçen son verilerden yola çıkarak maddelendirilmiştir. Bknz. Kaynakça