78.Sayı ve Çocuk Eki Çıktı

78.Sayı ve Çocuk Eki Çıktı

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Kur’ani Hayat ailesi olarak TEMMUZ-AĞUSTOS sayımızın kapak konusunu GÖÇ VE MÜLTECİLİK olarak belirledik.

Göç kavramının birçok yönden insan hayatı üzerinde etkisi vardır. Mekânsal değişimle birlikte, dini pratiklerde, değer ve normlarda ve hatta kültürel alışkanlıklarda da süreç içerisinde birtakım değişim ve dönüşümlere meydana gelmektedir. Öyle ki göç süreciyle birlikte farklı kültürler, sosyal katmanlar ve insanlar karşı karşıya gelmekte, bu karşılaşma beraberinde pek çok sorunlara da yol açmaktadır. İnsanları bir mekâna, toprağa ya da bölgeye bağlayan veya oradan ayrılıp başka bir yere yönelmeye sevke eden nedenler başta sosyal bilimin olmak üzere bütün alanların üzerinde düşündüğü konular arasında yer almaktadır. Bu muhayyileyi sosyal bilim alanları kendi akademik/bilimsel değerlendirme kriterleri içerisinde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken Kur’ani perspektiften baktığımızda ise göç olgusunu ele alan akademik çalışmaların oldukça kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda sayımızda göçün felsefesi, metodolojisi ve sosyolojisi ile ilgili çalışmalara yer vermekle birlikte, başta Kur’an perspektifinden olmak üzere insanlık tarihinde yer alan göç olgusunun anlaşılma ve tecrübe edilme boyutlarını içeren ana başlıklara yer vermeyi uygun gördük.

Bu saiklerden yola çıkarak hazırladığımız dosyamız çerçevesinde başyazımızda Mustafa İslamoğlu ile “Göç ve Mültecilik” üzerine oldukça istifa ettiğimiz bir söyleşi gerçekleştirdik.  Bu sayımızda konu başlıklarımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bir diğer söyleşimizi ise İnsan Hakları Derneği (İHD) ile yaptık. İHD İstanbul şube başkanı Gülseren Yoleri ile göç ve mültecilik özelinde “insan hakları ihlalleri” üzerine konuştuk.

Lügat köşemizde Hüseyin K.Ece, Kur’an’da yer alan muhacir ve ensar kavramlarını büyüteç tuttu.  Dosya köşemizde İbrahim Sarmış, göç olgusu üzerinden müstekbirlik ve mustazaflık kavramlarını inceledi.

Analiz köşemizde Cevdet Işık, Müslümanca varoluşun iki ayağı olan muhacir ve ensar ilişkisini inceledi.  Bünyamin Doğruer, ensarsız bir dünyada yaşadığımız garipliği yazdı. Medine Ballı, Çocuk işçiliğinin iki türü olan çocuk oyuncular ve kömür satan çocuklar üzerine bir yazı kaleme aldı.

Bilgin Erdoğan, göçle birlikte yaşanan toplumsal değişimleri analiz ederken; Muhammed Ali Ayhan, “diriliş bunun neresinde?” diye sorarak deniz salyası (müsilaj) konusunu ele aldı.  Deneme köşemize Kübra Korkman bir deneme yazısı ile katkı sunarken; Işıl Cıngıllıoğlu, ensar ve muhacirliğin nasıl olup da birer sömürü nesnesi haline geldiğini sorguladı.

Ahmet Polat, “Kayıtsızlık Çağının Tutunamayanları” başlığı ile mültecilerin kayıt dışı yaşamlarını sorguladı. Cuma Obuz, bir gazateci gözüyle medyada mültecilere karşı oluşturulan söylem analizlerini irdeledi.  

Medya köşemizde Alim Kınık, göçün süreç içerisinde oluşan farklı görünümlerini inceledi. Film Okumaları köşemizde, Hülya Özdemir’in kaleminden “For Sama” isimli bir belgeselin kritiğine yer verdik.

Analiz köşemizde Mahmut Celal Özmen, azınlıkların hakları görüşüne eleştirel bir bakış sunarken; eğitim köşemizde Zeynep Sude Öztekin, çocukların psikolojik gelişimi üzerindeki ebeveyn tutumlarını inceledi. Özlem Adıyaman, bir eğitimci gözüyle Dr. Maria Montessori’nin “Hayatı ve İşi” isimli eserini inceledi.

Her sayımızda dergimizin okurlarına hediyesi olan Kur’anî Hayat Çocuk ekimiz ise minik okuyucularımızla buluşmaya devam ediyor. Sizler de okuyarak, çevrenize tavsiye ederek, yazı göndererek veya her türlü eleştiri ve öneri ile Kur’an’i Hayat dergimizin yeni sayılarında bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

 

 

YAZI ÇAĞRISI

Değerli Kur'anî Hayat okurlarımız;

Kur’ani Hayat dergimizin 79. Sayısının kapak konusunu “Talim ve Terbiye: Öğrenim ve Arınma Ameliyesi” olarak belirledik. Sizler de yazı, görüş ve önerileriniz ile bir sonraki sayımıza katkı sunmak ve konuya dair alt başlıklara ulaşmak isterseniz, kuranihayatyazi@gmail.com e-posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Kur’anî Hayat ailesi olarak sağlık, sıhhat ve afiyet dileriz.
 

*Kur'ani Hayat Çocuk Eki her sayımızla birlikte okurlarımıza hediyemizdir.

Aile boyu istifade edebileceğiniz ve merak ettiğiniz konulara cevap bulabileceğiniz dergimize abone olmak için;

Web sitemizden http://kuranihayat.com/abonelik-formu/ veya 0212 5313030 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Satın almak için tıklayın

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin
Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Bu sayfa, Kur'ani Hayat Dergisi'nin resmi sayfasıdır. Dergiyi tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar