ER-RAKÎB

Korumak için gözetleyen, Yarattıklarından bir an bile gafil olmayan...

ER-RAKÎB

Korumak için gözetleyen, Yarattıklarından bir an bile gafil olmayan...

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

“Ey insanlık ailesi! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın türeten Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilicinde olun! Kendisi adına birbirinizden (hak) talebinde bulunduğunuz Zat’a ve bu insanlık bağına karşı sorumluluk duyun. Kuşkusuz Allah, üzerinizde daima Rakîbe’dir. (Nisâ 4:1) (Ayrıca Rakib esmasının ahlaki sorumluluklar ile bağlantısı için Bkz. Ahzab:52)

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, koyun çobanlığı yapan bir köleye rastlar. İçinden onu sınamak geçer. “Şu koyunu bana sat” der. Köle çoban “O benim değil ki” der. İbn Ömer “Sürü sahibine “birini kurt yedi dersin” olur gider” der. Köle çoban: “O zaman Allah nerede kaldı.”der. İbn Ömer gencin Allah şuuruna hayran olur ve onu efendisinden satın alıp azad eder, o koyunu da alıp ona hediye eder. Bu olaydan sonra ibn Ömer’in dilinden “O zaman Allah nerede kaldı?” sözü hiç düşmez.

Allah’ın er-Rakîb olduğuna iman eden kişilerde, ahlaki davranışlar birer melekeye dönüşecektir. Bu şuur muhatabını hem iç hem de dış düşmanlarından korur ve gözetir. Ahlaki davranışların topluma ve kişiye getirisini yok eden riyadır. O yüzden gerçek ahlaki davranış sadece ve sadece Allah’ın rızasını umarak yapılanlardır.

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin
Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Bu sayfa, Kur'ani Hayat Dergisi'nin resmi sayfasıdır. Dergiyi tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar