EL-HAKEM

Son hükmü veren, son sözü söyleyen, yargısı eşsiz ve benzersiz olan.

EL-HAKEM

Son hükmü veren, son sözü söyleyen, yargısı eşsiz ve benzersiz olan.

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Birden fazla tarafın, görüşün, alternatifin olduğu her yerde hakeme ihtiyaç vardır. Allah’ın hakem ismi şerifi bizzat farklılığın varlığını zorunlu kılmaktadır. Her akıl farklı farklı düşünür. Bu çeşitlilikten istifade etmenin yolu şurâdır. İstişare bir alışveriş olmalıdır. Bu alışverişte kurallar olmalıdır. Zira önceden belirlenmiş kurallar olmasa hükümde hakkaniyet beklenemez. Hak üzerinde tahakküm kurmaya kalkan kendi farklılığını mutlaklaştırarak karşısındakini ötekileştirir. Bu durum nizalaşma ve tefrikayı besler. İstişarede taraflar görüşlerini el-Hakem olan Allah’ın hükümleri yerine koymadığı sürece o ihtilaftan rahmet doğacaktır.  Farklılıkları rahmet görmeyen istişare edemez. Bu durum nebevi örnekliği ve kardeşlik ruhunu öldürecektir.

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin
Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Bu sayfa, Kur'ani Hayat Dergisi'nin resmi sayfasıdır. Dergiyi tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar