Beş "Arızalı/Patolojik Erkek" Tipi

Ülkeyi kilitleyenler, ortalığı talan edenler bu tiplerdir...

Beş "Arızalı/Patolojik Erkek" Tipi

Ülkeyi kilitleyenler, ortalığı talan edenler bu tiplerdir...

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

 

1. Hanzo Erkek: Yozlaşmış Anadolu geleneğinin kafesinde sıkışıp kalmış güç karşısında riyakâr, zayıfa karşı gaddar tip.

2. Bıçkın Erkek: Kabadayı raconuyla ortalıkta gezinen, güya korumacı ve adalet dağıtan şiddet odaklı mafyatik tip.

3. Şaşkın Erkek: Hangi meslekten olursa olsun insan ilişkileri ve sorun çözme becerileri gelişmemiş, gelenek ve modernlik arasında şaşkın, her an dengesizleşebilecek tip.

4. Havai Erkek: Daldan dala konan, sorumluluklardan kaçan, herkesi keyfinin nesnesi kılan, geride enkazlar bırakan ahlak fukarası modern tip.

5. Sinmiş Erkek: Dominant metal kadınların elinde oyuncak olmuş, kadınist söylemlerle ziyadece dövülmüş, hep yetersiz ve zayıf ve kötü hissettirildiği için dengesi bozuk, keskin patlamalara aday tip.

Beş “Arızalı/Patolojik Kadın" Tipi:

1. Terminatör kadın: Son derece yıkıcı, rekabetçi, dominant, güç ve kontrol hastası, zayıflığını baskınlıkla telafi eden erkek bozması demir leydi tipi.

2. Nobran kadın: Erkeğe hayatı zindan etmek üzerine programlanmış, kendini evrenin merkezi zanneden, erkeği kendini mutlu etmek için yaratılmış bir zavallı yerine koyan bencil tip.

3. Tiki kadın: Beyni ve kişiliği gelişmemiş, kelime haznesi dar, alışveriş ya da makyaj bağımlısı, ağzında yumurta varmış gibi konuşan mızmız, mıymıy, aşırı alıngan prematüre tip.

4. Fettan kadın: Kişiliğinden çok dişiliğiyle ön plana çıkan, cinsiyet ve cinselliğini daima bir koz olarak kullanan, işve profesyoneli, ağ örmede başarılı bir avcı, iş hayatında haksız rekabet kaynağı, yuvalar dağıtan ocaklar batıran yanar döner tip.

5. Kurban kadın: Yanlış tercihler, yanlış ilişkiler veya bazı talihsiz sebeplerle fazlasıyla örselenmiş, kendini bir kurban olarak gördüğü için yoğun depresif, ani büyük tepkiler ve patlamalar gösterebilme riski olan, bağımlılıklara yatkın tip.

Dengeli/Sağlıklı "Erkek" ve "Kadın"ların ayırt edici özellikleri:

1. Yapıcı üslup, ifade, hal dili

2. Olumlu tutum ve yerli yerinde davranış,

3. Üretkenlik ve çözüm odaklılık,

4. Gelişime açıklık ve algısal yenilenme,

5. Açık beyin, hür muhakeme 

6. Fanatizmden uzaklık, duygu/dürtü kontrolü,

7. Farklılığa tahammül, hatasını kabul,

8. Teşekkür etme ve özür dileme,

9. Yaratılmışa hürmet ve şefkat,

10. Odaklanma, dikkat yoğunluğu gösterebilme

11. Şimdi ve burada oluş v.b.

Ahmak insanın ayırıcı özellikleri:

1) Yanlışında ısrar eder

2) Anlamaya çalışmaz

3) Hep başkasını suçlar

4) Bazen tehlikeli hale gelir

5) Muhakeme yetisi zayıftır

6) Her konuda fikir sahibidir.

(Mütefekkir, Münzevi Fikirler)

Altı Tür “Yobaz” Tipi:

1. Siyaset yobazları: Partisini pırtısını ilah edinmiş, yüzeysel, kör savunucu tipler.

2. İdeoloji yobazları: Yakın çevresinden miras aldığı solculuk veya sağcılığa takılıp kalmış, önyargılı, kesin inançlı tipler.

3. Atatürk yobazları: Bulutlarda, dağlarda bile tanrısal bir siluet gören, rakı içmeyi çağdaşlık sayan, son derece sığ, hesapçı, şabloncu, dayatmacı tipler.

4. Din yobazları: Geçmişte kalmış, dini siyasileştirmiş, kaba-saba, hoyrat, estetikten yoksun kabukta kalmış bedevi tipler.

5. Milliyetçi yobazlar: Irkına, ülkesine, yerel aidiyetlerine tapınan son derece hamasi, Türkçü veya Kürtçü tipler.

6. Ekonomi yobazları: Ekonomi ve finansı yegâne tanrı bilen, her şeyi ekonomiye indirgeyen menfaatçi, fırsatçı, yıkıcı tipler...

Ülkeyi kilitleyenler, ortalığı talan edenler bu tiplerdir...

 

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin
Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Bu sayfa, Kur'ani Hayat Dergisi'nin resmi sayfasıdır. Dergiyi tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar