EL-MU’MİN

El- Mü’min olan Allah bizlere din olarak İslam’ı seçmiş (Maide:3) selam/barış yurduna çağırmıştır (Yunus:25).

EL-MU’MİN

El- Mü’min olan Allah bizlere din olarak İslam’ı seçmiş (Maide:3) selam/barış yurduna çağırmıştır (Yunus:25).

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

 

İmanın kaynağı

İman esaslarını belirleyen tek merci

Mutlak, sonsuz, sınırsız, eşsiz ve benzersiz güvenilen

 

“O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır: Melik, Kuddûs, Selâm, Mü'min, Müheymin, Azîz, Cebbar, Mütekebbir’dir. Eşsiz yüce olan O, onların şirk koştukları her şeyin ötesindedir, aşkındır. (Haşr 59:23) Allah el-Mu’min kullar ise Mu’min’dir. Sözlükte iman, “güven içinde bulunmak, korkusuz olmak” anlamındaki 'e-m-n' (emân) kökünden türemiştir. Emin kelimesinin anlamı ise gönül huzuru ve korkunun bertaraf olmasıdır. Mü’min ise inanan, yani güvenen ve güven veren demektir. El- Mü’min olan Allah bizlere din olarak İslam’ı seçmiş (Maide:3) selam/barış yurduna çağırmıştır (Yunus:25). Allah’ın belirlediği dinden kopuş aslında barış ve huzurdan kopuştur. İnsan bir şeylere dayanmadan, inanmadan duramaz zira din fıtrattandır (Rum:30). İslam’ın zıttı savaştır. Barıştan uzaklaşmak hayatı sudaki yansımasına çevirecektir. Dinden kopuş resimdeki huzur veren manzaraya değil sudaki çirkin siluetine talip olmaktır. “Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.” (Hucurat 49:7)

 

 

 

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin
Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Bu sayfa, Kur'ani Hayat Dergisi'nin resmi sayfasıdır. Dergiyi tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar