EL-KARÎB

İnsan hayat yolunda yolunu kaybetmemeyi, Allah'ın verdiği en önemli nimet olan aklı yine O’nun istediği şekilde kullanmasına borçludur. Akıldan kopuş vahiyden kopuşu getirir. Zira akıl insanın içindeki vahiy, vahiy insanın dışındaki akıldır...

EL-KARÎB

İnsan hayat yolunda yolunu kaybetmemeyi, Allah'ın verdiği en önemli nimet olan aklı yine O’nun istediği şekilde kullanmasına borçludur. Akıldan kopuş vahiyden kopuşu getirir. Zira akıl insanın içindeki vahiy, vahiy insanın dışındaki akıldır...

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Çok yakın

Yakınlıkta sınır tanımayan

Yakınlıkta eşsiz ve benzersiz olan

 

“De ki: “Eğer ben saparsam kendi aleyhime sapmış olurum; yok eğer doğru yoldaysam, bu yalnızca Rabbimin bana ilettiği vahiy sayesindendir: şüphesiz O Semî’dir, Karîb’tir.” (Sebe’34:50)

Vahyin insanı doğru yola iletmesinin ilk şartı ve olmazsa olmazı ‘akıl’dır. Akıl sağlıklı muhakeme yapabilmek için vahyin kılavuzluğuna muhtaçtır. Vahiyden kopuş referans noktalarını kaybetmeye bu da şahdamarından yakın olandan uzaklaşıp kaybolmaya sebep olur. Allah’ın kuluna şahdamarından yakın olma hakikati, her zaman kulun da Allah’a yakın olduğu anlamına gelmez. Zira kul kendinden uzaklaşmakta, bazen kendine yabancılaşmakta ve hatta kendini kaybetmektedir. 

İnsan hayat yolunda yolunu kaybetmemeyi, Allah'ın verdiği en önemli nimet olan aklı yine O’nun istediği şekilde kullanmasına borçludur. Akıldan kopuş vahiyden kopuşu getirir. Zira akıl insanın içindeki vahiy, vahiy insanın dışındaki akıldır...

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin
Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Bu sayfa, Kur'ani Hayat Dergisi'nin resmi sayfasıdır. Dergiyi tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar